Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Haussa olevia koulutuksia

Tilanhoitajan palsta

Karjanhoitajan palsta

Puutarhurin palsta

Metsäopettajan palsta

Ympäristöohjelma ja sertifiointi

Savon ammattiopiston Muuruveden yksikön koulutilaMuuruveden koulutila on Savon ammattiopiston maatalous- ja puutarha-alojen luonnonvara-alan yksikkö ja se on nykyaikainen luonnonmukaiseen tuotantoon erikoistunut tila. Peltoa tilalla on käytössä noin 150 ha. Pellot sijaitsevat lähellä koulukeskusta ja soveltuvat suuren lohkokokonsa takia hyvin nykyaikaisesti koneellistettuun viljelyyn. Rakennukset ovat uudehkoja ja toimivia. Tilalla on mm. vuonna 2001 rakennettu pitkälle automatisoitu lämmin makuuparsipihatto 60 lypsylehmälle ja nuorkarjalle. Samuel ja Kaire Hallikainen ovat toukokuulta 2015 lähtien toimineet maatilayrittäjinä ja luomumaidon tuottajina. He ostivat tuolloin koulutilan navetan sekä karjan ja osan koneista ja vuokrasivat pellot. Yhteistyö koulun kanssa toimii hyvin ja opiskelijat pääsevät osallistumaan käytännön karjanhoito-, kone-  ja peltotöihin ym. maataloustöihin myös Hallikaisten mukana.

Peltoviljelyn päätavoite on tuottaa karjan tarvitsemat rehut. Kasvinviljelyn koneketjut ovat uudehkot ja tehokkaat.

Tilan metsäpinta-ala on 65 ha ja 16 ha:n alueesta on sopimukset maisemanhoidosta ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisestä.

Opistomme yksikkö Toivalassa opetusmetsineen antaa lisää mahdollisuuksia koko luonnonvara-alalle.

Muuruvesi 100 vuottaPääpaino Muuruveden yksikössä on maatalous- ja puutarha-alan koulutuksilla. Maatalousopetus Muuruvedellä on aloitettu vuonna 1908 ja kesällä 2008 vietimme koulumme 100-vuotisjuhlia.


Muuruveden yksikössä voi opiskella esimerkiksi puutarhatalouden perustutkinnon, jolloin tutkintonimike on puutarhuri. Opinnoissa aikuisopiskelija voi valita puutarhatuotannon, viheralan tai kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan. Nuorisopuolella Muuruvedellä tarjotaan puutarhatuotannon osaamisala. Myös floristin ja viheralan ammattitutkinnot (puistopuutarhurin ammattitutkinto) voi opiskella Muuruvedellä, Kuopiossa / Toivalassa. Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan koulutusta on järjestetty vuorotellen Kuopiossa ja Muuruvedellä. Maatalouspuolella voi opiskella maaseutuyrittäjäksi maatilatalouden ja maaseututeknologian koulutusohjelmissa, myös viljelijän ammattitutkinnon suorittaminen on mahdollista. Lisäksi järjestämme lampurikoulutusta.

Luonnonmukainen tuotanto antaa lisäarvoa koulutukselle, jota järjestämme jokaiselle opiskelijalle sopivimmalla tavalla. Maatalous- ja puutarha-alan opiskelijoilla on myös mahdollisuus hakea kansainväliselle jaksolle. Opiskelijavaihto ja opintomatkailu kuuluvat vapaaehtoisena koulutusohjelmiimme. Yhteistyömaina ovat olleet viime vuosina mm. Hollanti, Unkari, Espanja, Ranska ja Englanti.

Järjestämme puutarha-alan koulutusta myös Kuopiossa. Vuoden 2015 alusta alkaen koulutuspaikkana on Savon ammattiopiston Presidentinkatu 1:n yksikkö. Kuopiossa puutarhuriopinnoissa voi valita viheralan tai kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan. Lisäksi aikuisopiskelija voi opiskella esim. piharakentajan ja pihasuunnittelijan koulutuksissa. Näissä sekä viheralan opinnoissa osa lähiopinnoista toteutuu myös Savon ammattiopiston Toivalan yksikössä, Haapamäentie 1, Toivala.

Järjestämme koulutusta myös Suonenjoella, siellä voi opiskella marjatilayrittäjäksi. Koulutuspaikkana on pääasiassa Yrityspuisto Futuria, Jalkalantie 6, Suonenjoki. 

Lukuvuotena 2018 - 2019 maatalousalan koulutusta järjestetään myös Savona ammattiopiston yksikössä Varkaudessa, osoitteessa Osmajoentie 75.


Sijaintimme vesistöreitin varrella ja oppilaitoksen vierasvenesatama mahdollistavat satunnaisellekin matkailijalle poikkeamisen nauttimaan yksikön palveluista. Eräkotakeittiömme ja saunamme ovat käytettävissä myös esim. yritysten illanistujaisiin.

Tästä linkistä avautuu tilanhoitaja Jari Nousiaisen kokoama diaesitys Savon ammattiopiston Muuruveden yksikön koulutilasta.

Täällä on Marjo Pentikäisen kokoama diaesitys Muuruveden koulutilan luomumaidon tuotannosta.

Tästä pääset lukemaan Muuruveden yksiköstä keväällä 2013 maaseutuyrittäjäksi valmistuneen Markku Pitkäsen mietteitä Studentum.fi -sivustolle.

Savon ammattiopisto
Hietapohjantie 926

73460 MUURUVESI
Puh. 017 214 3000

www.sakky.fi/kuntayhtyma/toimipisteet/muuruvesi

www.facebook.com/sakkypuutarhajamaatalous
Tapahtumaloki
9.10.2018
Video

21.2.2018
Video

27.1.2018
Video

Kaikki tapahtumat RSS

Perustiedot
Muuruveden koulutila on Savon ammattiopiston maatalous- ja puutarha-alojen yksikkö.

Yksikössämme järjestetään myös työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

 

Tuotantosuunnat:
maidontuotanto
kotieläintuotanto
kasvinviljely
maatalousteknologia
erikoiskasvit
avomaa, vihannekset
avomaa, juurekset
kasvihuone, kukat
kasvihuone, vihannekset
viherrakentaminen
piharakentaminen
pihasuunnittelu
kukkasidonta
kukka- ja puutarhakauppa
metsät
luonnonmukainen tuotanto

Yhteystiedot:
Savon ammattiopisto
Hietapohjantie 926
73460 MUURUVESI

Puh. 017 214 3000, 044 785 3829

www.sakky.fi/kuntayhtyma/toimipisteet/muuruvesi

www.facebook.com/sakkypuutarhajamaatalousKeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019