Esittely
Lampola
Hyvinvointi
Ruokinta
Kerintš/villa/sorkat
Astutus, tiineys
Karitsointi
Sairas lammas
Luomu
 

Kerintš

Kerintšasennot

Villan lajittelu ja jalostaminen

Sorkkahoito

Keritty lammas syö enemmän

 
 

Lampaat keritään yleensä keväisin ja syksyisin, eli ennen laidunkautta ja laidunkauden jälkeen. Kerintä tulee kuitenkin suorittaa vähintään kerran vuodessa. Kerinnän jälkeen lammas syö enemmän, jota on hyvä hyödyntää myös karitsoiden loppukasvatuksessa.


Riittävä ammattitaito

Keritsijällä tulee olla riittävä ammattitaito kerinnän suorittamiseen. Kerintään kuuluu keritsinkoneen huolto, terien kunnon seuraaminen, villan puhdistaminen irtoroskista, villan huolellinen leikkaaminen haavoja aiheuttamatta ja villan lajittelu.

Kerinnässä on tärkeää, että villaa ei syötetä nostamalla sitä koneen edestä keritsimeen. Tämä aiheuttaa haavoja. Nahkaa tulee kiristää riittävästi haavojen ehkäisemiseksi. Kiristys tapahtuu koneen takaa tai jo kerityltä alueelta vetämällä nahkaa kireäksi leveällä kämmenellä, ei nyppimällä.

Kerinnän aikana mahdollisesti lampaan nahkaan tulevat haavat on desinfioitava ja hoidettava tilanteen vaatimalla tavalla. Kun nahka on kiristetty hyvin, on myös leikkuutulos hyvä. Villan jatkojalostuksen kannalta on tärkeää, että villa leikataan kerralla siististi poikki, eikä katkota villakuitua pätkiksi saman kohdan toistuvalla trimmaamisella.

Kerintäkoneen huolto

 Kerintäkoneen huolto riippuu käytössä olevasta koneesta. Käyttöiän maksimoimiseksi tulee konetta hoitaa ja huoltaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käsikeritsimillä voidaan keriä muutamien lampaiden katraita, mutta suuremmissa katraissa kerintäkone on käytännöllinen.

Ennen kerintöjen aloitusta tulee tarkistaa, että terät ovat kunnossa ja teroituttaa terät tarvittaessa osaavalla teroittajalla. Terät kuluvat nopeammin, mikäli villa on likaista tai turvetta käytetään kuivituksessa. Myös kerintänopeudella on vaikutusta terien kulumiseen, sillä terät kuluvat koko ajan koneen käydessä. Kerinnän aikana tulee teriä öljytä ohjeen mukaan noin 10-15 minuutin välein koneen käydessä.

Terien puhdistus kerintöjen aikana onnistu nopeasti kuumassa vedessä niin, että koneen terät ovat vedessä koneen käydessä. Toisinaan terät täytyy puhdistaa myös kesken lampaan kerinnän. 

Villan luokittelu ja laatu

Villaa luokitellaan kiharakaarien lukumäärän, tapulin pituuden, kuidun läpimitan ja eläimen villatuotoksen perusteella.Kiharakaari tarkoittaa villan kiharuutta. Kiharakaaret määritellään 3 senttimetrin pituudelta ja ilmoitetaan kiharoiden lukumääränä. Suomenlampaalla kiharakaaria on usein 6-8 kappaletta 3 cm:n matkalla. Tapuli tarkoittaa villan kuitukimppua. Kun villassa on hyvä tapulinmuodostus, ei villa ole sotkuisen ja takkuisen oloinen, vaan kuidut ovat selkeästi erotettavissa kimpuissa. Suomen Lammasyhdistyksen sivuilla on selkeästi kuvitetut villan lajitteluohjeet sekä villaopas.

Villaominaisuudet periytyvät melko hyvin, minkä vuoksi jalostustyöllä on merkitystä villan laatuun. Villan laatuun vaikuttaa perinnöllisten tekijöiden, lampaan rodun sekä iän lisäksi muun muassa ruokinta sekä lampolan olosuhteet erityisesti kuivituksen ja ilmanvaihdon osalta sekä riittävän usein ja säännöllisesti suoritettu kerintä.