Etusivu
Ohjeet
Toteutus
Tulokset
Valokuva-albumi
Videot
Blogit
 

Etusivu

Haapajärvi

Harju

Ilmajoki

Kauhajoki

Loimaa

Mustiala

Osara

Tuorla

Viikki


TilaTesti on tutkimuksen, opetuksen ja neuvonnan yhteistyötä

Tutkimus, opetus ja neuvonta käynnistävät uudenlaisen koetoiminnan, jossa tutkimus tuodaan lähelle tilatasoa ja jossa hyödynnetään opetusmaatilojen resursseja sekä neuvonnan kehitteillä olevia palveluita ja teknologioita. Valtakunnallisesti kattavasta koetoiminnasta käytetään nimeä TilaTesti.

Koetoiminnalla vastataan esille nouseviin tässä ja nyt -tiedon tarpeisiin, jotka ratkaistaan eri puolilla Suomea samoilla koejärjestelyillä toteutetuilla testeillä. TilaTesteissä ovat mukana tutkijat, neuvojat ja opetusmaatilojen henkilökunta opiskelijoineen. TilaTestit toimivat myös havaintokohteina, joissa viljelijät pääsevät vertailemaan eri toimenpiteiden tehoja ja vaikutuksia. Näin opetusmaatiloista kehittyy tutkimuksen, opetuksen ja neuvonnan käytännön tiedon maakunnallisia kohtaamispaikkoja. Tavoitteena on tuottaa viljelijälle käytännönläheistä tietoa ajankohtaisiin kysymyksiin maatilamittakaavassa tehtyjen havaintokokeiden avulla. Koetoiminnan lisäksi TilaTestejä hyödynnetään opiskelijoiden ja neuvojien opetuksessa ja koulutuksessa.

TilaTesti-toiminta on käynnistynyt keväällä 2010 kolmen pilottiteeman ympärillä. Nämä ovat viljojen tautien ennustemallien kehittäminen, maitotilojen tuotannon suunnittelua palvelevan KarjaKompassi -ohjelmakokonaisuuden testaus ja siihen liittyvä koetoiminta sekä valkuaiskasvien viljelytekniikka.

Vuonna 2011 jatketaan tautiennustemallien testausta käytännön viljelyssä, nurmen korjuuaikanäytteiden ottoa, KarjaKompassin testausta, sekä valkuaiskasvien viljelytekniikkakokeita.

Vuonna 2012 jatketaan edelleen tautiennustemallien testausta ja tämän lisäksi tehdään kasvustojen punahomeseurantaa ja tuomikirvaseurantaa.