Mappi
Työpöytä
Valokuva-albumi
Videot

Ajankohtaista

Osoitteisto

Kalenteri

Linkit

Tapahtumat

Koirat

Tuotannon ja talouden seuranta

Tila käyttää seuraavia palveluja:
- Valma (Valion verkkopalvelu) analyysitulokset (rasva, valkuainen, solut ja bakteerit); hälyytykset poikkeamista sähköpostiin
maitomäärät/hakukerta
kuukausittaiset maitomäärät
maitotilitiedot
ajantasainen tuotantotapaohjeistus + tiedotteet
ohjeistus omavalvontaan (lakisääteinen; tarkastukset joka 3. vuosi)

- ProAgria Maito (Ammu, tuotosseuranta, ruokinnan suunnittelu, talous)
eläinmerkkirekisterin tietojen ylläpito, nautaeläinluettelo
huomiolista siemennetyille (= poikivat, umpeen laitettavat, siemennyksistä 3 viikkoa tai 6 viikkoa, tiineystarkastettavat)
huomiolista siemennettäville (= lehmät 2 kk poikimisesta, hiehot yli 14 kk)
vuositiedonannon yhteenveto (koko karjan tilanne kyseisenä vuotena; tuotos + terveys)
tuotostiedot viimeiset 12 kk
lehmäkortti, lehmätaulu- ja lehmätieto-verkkopalvelu yksittäisen eläimen tarkempaan tietojen seuraamiseen
Ninni, Ruusu, Ylpeä
ruokinnan suunnittelu (rehujen määrät + rehukustannuksen arviointi)
ostorehujen hinnan seuranta; rehukunto-verkkopalvelu
tilakunto (vertailu muihin tai omaan aikaisempaan)
tuloskortti + budjettiseuranta (pienryhmä)

-Faba (ks-sonnien ja omien lehmien tiedot, jalostussuunnittelu)
sonnien jälkeläisarvostelut 
käyttölista
kantakirjaus + rakennearvostelu
indeksit
jalostussuunnitelma
eläinkauppa

- ETT Naseva  (Nautatilan terveydenhuollon seurantajärjestelmä)
terveydenhuoltosuunnitelma; kuuluu eläinten hyvinvointituen toimenpiteisiin
salmonellanäytteiden tulokset

-Teurastamon verkkopalvelut (LSO:n Sinetti)
eläinten ilmoittaminen teuraaksi + välitykseen
ketjuinformaatiotiedot teuraista

-Artturi (säilörehun korjuuaikapalvelu)
d-arvoennusteet
tilanäytteiden tulokset

- MTT:n Taloustohtori  runsaasti vertailutietoja talouden tunnusluvuista
 
Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2011