Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Opinnäytetyöt
Matkaraportti numero 5
Japanilainen puutarha
Tuulikki Mattila matkalla kisoihin
Katan päättötyö

Tiivistelmä

Tässä työssä perehdytään hieman japanilaisen puutarhan ilmeisiin, tunnelmaan, tyyleihin ja elementteihin. Ja mikä on näiden puutarhojen tarkoitus ja miten niitä on tehty. Mitä luonnollisuus merkitsee japanilaisessa puutarhassa. Kaikkea tässä ei voida tutkia, sillä aihe on hyvin laaja ja sitä voisi tutkia ja kokea ja oppia koko lopun elämäänsä. Tämä siis avaa hieman sitä mitä se kaikkiaan on.

Johdanto

Lentokone laskeutuu ja pilkahduksia maasta näkyy jo. Uteliaisuus alkaa voittaa uneliaisuutta. Kun lentokentältä on päästy taksikyytiin, aukeaa edessä niin paljon uutta ihailtavaa, ettei kaikkea edes ehdi silmätä. Suuren vaikutuksen tekevät korkeat puiden ja metsiköiden peittämät mäet, kumpareet, vuoret. Joka puolella on kohoilevaa maata, vihreä kumpu toisensa jälkeen. Tällaista ei koti kamaralla näe.

Vielä etsitään, sitä mitä täältä on eritoten tultu etsimään. Kirsikan kukkia. Siellä täällä, vuorien rinteillä vihreyden keskellä näkyy kirsikan kukkia vaaleina pilvinä. Tämä on mahtavaa. Silmiä ei halua ummistaa vaikka lopulta pitkän lentomatkan uupumus vie voiton.
Hotellilta tutkimaan ympäristöä, pieni sadekaan ei hidasta. Autoja riittää, ihmisiä riittää, joka puolella on niin paljon ääniä ja ihmeteltävää. Suuri puisto lähenee edessä, portista sisään. Näitä tänne on tultu katsomaan, toinen toistaan upeampia temppeli alueita ja puutarhoja kirsikan kukkineen ja kamelioineen. Hetken aitamuurien sisäpuolella kävellessään vasta tajuaa, kuinka hiljaista ja rauhallista onkaan. Juuri äsken, kuului, vain autojen moottorit ja hulina, ja heti, kun astuu sisään puistoon, se kaikki vain katoaa, vaikka yrittää kuinka kuunnella, sen kuulee vain hyvin vaimeana.

Tämä on japanilaisen puutarhan taika, kaikki arkinen kaupungin melu jää taakse vain muutaman askelen ansiosta. Voi vain rauhassa kävellä pitkin puiston polkuja ja ihailla. Ja tämän todella tajuaa vasta kun sen kokee.

Japani maantieteellisesti
Japani sijaitsee itäisellä pallonpuoliskolla, pohjoisessa. Se on merien ympäröimä etelä –pohjois-suunnassa pitkä saarivaltio, minkä vuoksi siellä on hyvin monipuolinen kasvillisuus ja ilmasto.

Japani sijaitsee pääosin lauhkealla vyöhykkeellä ja maassa on neljä vuoden aikaa (viisi jos sadekausi lasketaan mukaan, sadekausi alkaa eteläosissa toukokuussa ja siirtyy asteittain pohjoiseen ja loppuu pohjoisosissa heinäkuussa ).

Eteläisimmillä saarilla on subtrooppinen ilmasto, pääsaaren eteläosassa on lämmin ikivihreiden lehtipuiden alue, pohjoisemmassa viileä lehtipuumetsien alue. Pohjoisessa on subalpiininen vyöhyke ja pohjoisosien vuoristossa alpiininen (vuoristo kasvillisuus, muistuttaa paljolti tundraa) ilmasto. Japanin pohjoisosat vastaavat kasvillisuus- ja lämpötila oloiltaan hieman Suomen etelärannikkoa.

Japanin ilmasto on kostea ja maaperä on enimmäkseen hapanta. Pinnanmuodot ovat hyvin vaihtelevia, rannikolla on matalaa ja sisämaassa vuoristoista, erikokoisia vuoria ja kumpareita (Kuva1.) löytyy läpi maan.

Miyajima-saari, Japanin pinnanmuodot
Kuva 1. Miyajima-saari, Japanin pinnanmuodot

Kesät ovat pidempiä Suomeen verrattuna, keskimäärin 5-8 kk riippuen missä osassa Japania ollaan. Pohjoisessakin vuoden keskilämpötila on n.7 astetta kun eteläisimmissä osissa se on jo yli 15 astetta.


Japanilainen puutarha

Puutarhat ovat ympärivuotisia, ne näyttävät hyvältä niin kesällä kuin talvellakin. Suunnittelussa on otettu huomioon vuodenajat, lehtien ja sammalten vaihtelevat värit ja kasvien ja puiden muodot.

Luodaan vaikutelma hallitusta tyyneydestä korostamalla avointa tilaa, yksinkertaisuutta ja muotoja. Japanilaisessa puutarhassa annetaan tyhjälle tilallekin tarkoitus. Verraten länsimaiseen tapaan, jossa luodaan puutarhasta suunnattoman täysi runsaus.  Japanilaisessa puutarhassa tuodaan esille luonnon oleellisimmat elementit, mahdollisimman vähällä määrällä. Tyhjät tilat ja istutukset vuorottelevat, kullekin kasville on tila, ja ne tulevat hyvin esille. Kaikki on harkittua ja suunniteltua, mutta lopputulos näyttää luonnolliselta, vaikka kaikki on ihmisen käden jälkeä. Tehdään kuoppia ja kumpareita, ei tasoiteta kaikkea maata, kuten monesti länsimaisissa puutarhoissa. Japanilaisissa puutarhoissa pyritään välttämään symmetriaa ja pyritään kohti epäsymmetriaa. Toisinkuin ääripäänä ovat eurooppalaiset muotopuutarhat.

Japanilaisista puutarhoista löytyy paljon symboliikkaa, josta monet liittyvät tavalla tai toisella Japanissa vallitseviin uskontoihin, shintolaisuus ja buddhalaisuus. Puutarhoilla on pitkä historia (jo 600-luvulta on runoja puutarhoista), mutta siihen ei perehdytä tässä. Paljon vaikutteita on saatu Kiinasta ja Koreastakin, mutta puutarhataide on kehittynyt omaan suuntaansa, japanilaiseksi. Suuri osa Japanin nykyisistä puistoista on alun perin ollut ylhäisöperheiden ja jopa keisarin yksityisiä puutarhoja. Osa puutarhoista taas on temppeleiden ja pyhäkköjen yhteydessä olevia puutarhoja, munkkien meditaatioita varten. Näitä on nyt avattu yleisölle.

Luonnollisuus sanan käsite Japanissa

Japanilaisissa puutarhoissa näkyy hyvin japanilaisten käsitys luonnollisuudesta. Luonnollisuus tarkoittaa luonnollista (shizen), jossa ihmisen työn panos ja luonto ovat harmoniassa ja läsnä. Japanilainen puutarha ei yritä matkia luontoa itseään, vaan pyrkii tuomaan esiin jonkin tietyn tunnelman luonnossa, meri, niitty, metsikkö. Luonnollisuudella ei siis tarkoiteta luontoa sellaisena kuin se on, vaan ihmisen muokkaamaa mielikuvaa luonnosta. Ihminen viimeistelee ja tuo esiin luonnon kauneutta. Luonnollisuus on harmonia ja tyyneys, jotka muodostuvat ihmisen panoksen ja luonnollisuuden yhteistyöstä.

Japanilaisille keskeisin kysymys ei ole kuitenkaan luonnon ja keinotekoisuuden välinen tasapaino, vaan mielenkiintoinen lopputulos ja tunnelma. Länsimaissa ja Japanissa molemmissa pyritään harmoniaan, mutta lähestymistapa on eri. Länsimaissa harmonia on jokin yhdistävä tekijä luonnon ja keinotekoisuuden välissä. Japanilaisessa ajattelussa tasapainoinen lopputulos syntyy keinotekoisuuden ja luonnollisuuden välisestä ristiriidasta ja kontrastista eli mielenkiintoisesta lopputuloksesta. Määrällisesti ajateltuna luonnollinen osuus puutarhassa on 7/8 ja ihmisen panos 2/3.

Japanilainen puutarha jää taiteen ja luonnon välimaastoon. Puutarhoissa sekoittuvat vahvasti keinotekoisuus ja luonnollisuus. Luonnollisuuden vaatimus on, että kivet, puut ja pensaat asetellaan tarkoin valittuun paikkaan niin kuin ne vastaavassa luonnonpaikassa kasvaisivat tai olisivat. Japanilainen puutarha on kuitenkin alusta loppuun ihmisen luomus.

Puutarhan tarkoitus


Japanilainen puutarha on tarkoitettu luomaan rauhaa ja hiljaista mietiskelyä. Pyritään luomaan rauhallinen ympäristö ja vaikutelma luonnollisesta maisemasta rauhallisimmillaan. Puutarha kutsuu nauttimaan ajattomuudesta.

Japanilainen puutarha on elämys. Puutarhaan astuessa on tarkoitus tuntea sen rauha ja harmonia, päästä irti arjesta. Puutarhat luovat pikemminkin mielikuvia luonnosta kuin ylistävät kukkien runsautta ja kasvien kauneutta.

Japanilaisissa puutarhoissa tekeminen ei ole koskaan ollut keskeisellä sijalla. Ei ainakaan samassa merkityksessä kuin länsimaissa. Länsimaisissa puutarhoissa on leikitty, pelattu, ratsastettu, metsästetty ja vietetty aikaa ystävien kesken syöden ja juoden. Tätä varten on ollut laajoja nurmikenttiä ja hiekkakenttiä. Nyt japanilaisistakin puistoista löytyy hiekkakenttiä lasten pallopelejä varten.


Puutarhoissa on harvoin tai erittäin vähän kukkivia kasveja. Englantilaistyylisen puutarhan kukkien värien ja tuoksujen on katsottu stimuloivan liikaa aisteja ja tunteita, mikä vaikeuttaa mielen tyyneyteen pyrkimistä. Japanilaisten puutarhojen perimmäinen tarkoitus on rauhoittaa mieltä ja toimia meditaation välineenä.

Luonto on tärkeä japanilaisille, se luo mahdollisuuden vetäytyä syrjään, hiljaisuuteen, meditaatio. Luonnossa yhdistyvät ajan ja paikan todellisuus viiden aistin kautta. Puutarha luo mielihyvää ja onnellisuuden tunteen. Luonnonkauneuden voima japanilaisille piilee sen äärettömyydessä. Ajantaju hämärtyy.

Japanilainen puutarha on kuin elävä kolmiulotteinen taideteos, jonka jatkuvasta muutoksesta pääsee nauttimaan vuorokauden ja vuodenaikojen vaihdellessa.


Japanilaisen puutarhan perustyypit

Japanissa on paljon tiheitä metsikköisiä vuoria, nopeasti virtaavia jokia ja rauhallisia vuoristolampia, sekä maata joka puolella ympäröivä meri. Japanilaiset puutarhat yrittävät vangita itseensä tällaisen luonnon läsnäolon. Puutarhoja katsotaan joko yhdetä kohtaa tai kuljetaan puutarhan ´läpi´ esim. teepuutarha.

Rinne- ja lampi puutarha (tsukiyama)

Puutarhoissa on runsaasti avointa tilaa ja niukasti kasveja. Kasveja ei ole rajoitettu kukkapenkkeihin, toisin kuin länsimaisissa puutarhoissa, joissa on suuri ylitsepursuava kukkarunsaus. Kun puutarhaan kaivetaan lampi, kaivetusta maa-alasta tehdään kumpare. Saadaan aikaan kumpuileva maisema, joka kuvastaa Japanin saaren vuoristoista maisemaa. Pyöreiksi leikatut pensaat ja erikorkuiset puut luovat mielikuvan kumpuilevasta vehreydestä, mikä kuvastaa metsäisiä rinteitä.


Kuva2. Kinkaku-Ji, saaria kultaisen temppelin lammessa

Lampien keskelle sijoitetaan yleensä saari tai kolmekin (Kuva2.). Saari voi koostua vain yksittäisistä kivistä tai saarella voi kasvaa puu. Saarekkeet jätetään sen verran tyhjiksi, ettei vastakkainen ranta jää peittoon, samoin vastarantaakaan ei peitetä kokonaan kasveilla. Lampien saaret kuvastavat Japanin saaristoa.

Puutarhan elementtien osittainen piilottaminen, puun vesiputouksen tai vaikka lyhdyn, on tärkeä tekniikka japanilaisissa puutarhoissa. Osin piilotettu elementti luo etäisyyttä ja rohkaisee vierailijaa käyttämään mielikuvitustaan. Osittain näkyvää puuta pidetään erittäin viehättävänä. Pieneen tilaan saadaan syvyyttä kun istutetaan puu osin kumpareen taakse. Tuntuu kuin tila jatkuisi pidemmälle. Suurissa puutarhoissa voidaan käyttää siltoja ja muita rakenteita enemmän.

Rinne ja lampi puutarhat sopivat erittäin hyvin puutarhoiksi joita voidaan kiertää kävelytietä pitkin. Puutarhan kauneudesta voi siis nauttia astumalla sisään puutarhaan. Puutarhat on rakennettu niin, että yhdellä silmäyksellä ei näe koko puutarhaa. Kävelypolku tai tie polveilee kasvien ja rakennusten välissä mutkitellen ja estäen suoran näkymän eteenpäin. Näin yllätyksellisyys säilyy. Kävelypolku voi viedä esimerkiksi lammen ympäri, jolloin puutarhan voi nähdä eri suunnasta. Välillä täytyy myös katsoa taaksepäin, jolloin puutarha saa uuden perspektiivin.

Teepuutarha


Teepuutarha (chaniwa) on vanhimpia puutarhatyylejä. Alun perin tarhat olivat tarkoitettuja juuri teeseremonioita varten.

Puutarhat ovat eräänlaisia kävelypuutarhoja polkuineen ja astinkivineen. Teepuutarhan, käytäväpuutarhan (roji), tarkoitus on rauhoittaa, johdattaa ja auttaa vierailijoita puhdistamaan ruumiinsa ja mielensä/sielun teehuonetta/majaa varten. Puutarhaa ei ole tarkoitus katsoa teehuoneesta, teehuone on oma juttunsa ja puutarha oma alueensa. Puutarha on osa tee seremoniaa. Polunvarrella voi olla kivilyhtyjä, katettuja penkkejä tapaamisia varten ja vesiallas käsienpesua varten, vieraat voivat levähtää ennen kuin menevät tervehtimään vierailun isäntää.

Puutarhaan johtaa usein portti, mikä luo vaikutelman metsässä sijaitsevasta piilopaikasta. Usein isäntä kastelee puutarhan kasvit ennen kuin vieraat saapuvat, syntyy vaikutelma raikkaasta aamu kasteesta. Puutarhassa voi olla kaksi osaa, ulkoinen ja sisempi osa, ne voivat poiketa toisistaan suurestikin tyyliltään. Eri kasveja, erilaiset tunnelmat tai toinen on luonnollinen ja toinen abstrakti.

Teepuutarhassa ei yleensä käytetä liian näyttäviä kasveja, kuten kameliaa ja kirsikkaa, eikä mitään liian erikoista ja huomiota vieviä. (vrt. jokin teepuutarha koulukunta. Teepuutarhoista on useita eri koulukuntia, joilla on hyvinkin poikkeavat tyylit. Niihin ei kuitenkaan perehdytä tässä.) Teepuutarhat ovat kodikkaita, eivät mahtailevia. Japanissa isännän vaatimattomuus on hyve.

Tarkoin valikoitu määrä kasveja luo vaikutelman runsaudesta. Erilaisia kasveja käytetään mahdollisimman vähän, jotta haluttu metsän rauhallinen tunnelma säilyy. Puita, pensaita, sammalta ja ruohoa istutetaan rinnakkain ilman selkeää asettelu logiikkaa, niitä ei istuteta korkeuden mukaan, eivätkä ne muodosta rajaa tai saarekkeita.

Teepuutarha on teepuutarha vain jos se on tarkoitettu teeseremoniaan.

Kuivapuutarha

Kuivassa puutarhassa, kivipuutarhassa (karesansui) ei käytetä juurikaan kasveja vaan puutarha koostuu hiekasta ja erikokoisista kivistä, jotka on istutettu tarkoin maahan.

Nämä puutarhat ovat pysyviä ja muuttumattomia. Jos puutarhassa on puita tai pensaita ne pidetään samanlaisina leikkaamalla. Puutarha on kuin veistos tai taulu. Kuivassa puutarhassa voi siis olla kasveja ja värejä. Esimerkiksi sammal on paljon käytetty juuri sen hitaan kasvun, yksinkertaisuuden ja muuttumattomuuden vuoksi.

Kasvillisuus on kuitenkin pidettävä erillään kivistä ja hiekasta, eikä kasvillisuus saa viedä huomiota ja tarkoitusta kiviltä. Hiekka ja sora pidetään muutenkin puhtaana (ei kasva levää tms).

Alkujaan kuivia kivipuutarhoja käytettiin zen-uskonnossa, temppeleissä, kuvaamassa erilaisia oppeja ja auttamassa mietiskelyssä. Monet kivitarhat ovat uskontoon liittyviä tarinoita, oppeja ja opetuksia, toiset taas ovat vain katsojan mielikuvituksen rajoissa. Osa tarhoista on hyvinkin abstrakteja. Kuivat puutarhat voivat myös esittää selviä maisemia.

Muotoon haravoitu sora voi edustaa veden aaltoilua, meren kuohuja tai rauhallista vuoristolampea, suuret ja pienet kivet saaria tai vesiputouksia. Sora voidaan haravoida virtaavaksi joeksi ja sen yli asettaa laakea kivi sillaksi tai kiviä astinkiviksi.

Kuva3. Ryoan-Ji temppelin kivipuutarha jää katsojan mielikuvituksen rajoihin

Kuuluisimpia kuivia puutarhoja on Ryoan-ji temppelin kivipuutarha (Kuva3.). Tarhassa on vain valkeaa hiekkaa ja viisitoista kiveä 25x10metrin suorakaiteen muotoisella alalla. Missä tahansa temppelin kuistilla istut, et näe kaikkia viittätoista kiveä, vaan ainakin yksi jää piiloon muiden kivien taakse.

Pihapuutarha

Pihapuutarhaksi voidaan laskea mikä vain, hyvinkin pieni ja kapea kaistale ikkunan alla, yksityisen kodin pihalla. Japanissa kotien pihat ovat usein pieniä ja varjoisia, silloin paras ratkaisu onkin kuiva kivi- ja sorapuutarha. Kun asetellaan korkeita ja matalia kasveja rinnakkain saadaan pieneenkin pihaan tilaa ja syvyyttä.

Jos puutarha on huoneiden ja käytävien ympäröimä, sisäpiha, se tulee tehdä sellaiseksi, että sitä voidaan ihailla joka suunnasta.

Piha puutarha on tyyliltään joustavin ja siinä voidaan yhdistellä muiden kolmen perinteisen puutarhatyypin elementtejä.

Kasvit


Kasvien sijoittelu

Japanilaiset eivät rajoita pensaitaan ja monivuotisia kasvejaan kukkapenkkeihin. Yksittäiset puut ja pensaat asetellaan taitavasti, jotta ne antavat vaikutelman kokonaisesta pensaikosta tai metsiköstä. Runsas vaikutelma saadaan käyttämättä kovin monia kasveja.

Lehtipuita ja pensaita ryhmitellään vierekkäin ikivihreiden kasvien kanssa, mikä takaa katsottavaa ympäri vuoden, keväällä kukkivia, syksyllä syysvärit ja talvella ikivihreät puut ja pensaat. Kasvit on aseteltu epäsymmetrisesti, kuitenkin tasapainoisesti harmoniassa toisiinsa nähden. Pariton määrä on arvossa Japanissa, kasviryhmät ovatkin yleensä parittomia ja epäsymmetrisiä (9=3+3+3, 3puuta ja 2 muuta, 7=2+5ryhmät). Vinokolmio asettelu takaa kolmiulotteisuuden. Lisäksi kasvit ovat erikokoisia, eikä suurin kasvi aina ole taimmaisena.

Perus ajatus on: eri aikaan kukkivia puita ja pensaita, havuja ja ikivihreitä ja syysvärejä asetellaan rinnakkain.

Puiden ja pensaiden leikkaus

Puiden ja pensaiden leikkaamisella on tärkeä rooli. Tarkoitus on tuoda esiin kasvien luontainen sopusuhtaisuus. Puita taivutetaan, leikataan kuolleita heikkoja oksia pois, ylimääräisiä alaspäin roikkuvia oksia ja pitkiä kukkimattomia oksan tynkiä ja juurivesoja poistetaan. Pensaita ja puita leikataan myös muotoon, pyöreäksi, toisinaan leikataan niin, että ne näyttävät jättimäisiltä bonsai puilta. (bonsaihin ei tässä tutustuta tarkemmin) Mäntyä ja marjakuusia käytetään ehkä eniten koristeleikkauksissa.

Koristeleikkauksen tarkoituksena on luoda tasapainoinen vaikutelma epäsymmetrian avulla. Näkymä on luonnollinen, vaikkei kasvi luonnostaan niin täydelliseen muotoon kasvakaan. Esimerkiksi: joissain männyissä nypitään oksien alapuoliset neulaset pois, mikä tuo puun muotoa paremmin esille (Kuva4.). Oksien yläpuoliset osat kasvavat kauniiksi pyöreiksi pilviksi, kun alaspäin suuntautuvat kasvut poistetaan. Puiden muokkaamisessa on käytössä hyvinkin näkyviä tuki ja taivutus rakenteita, bambukepit. Puu voidaan taivuttaa kaartumaan portin tai lammen ylle, erittäin vinossa asennossa.  Bambuista poistetaan alimmat oksat, jotta bambun korkeus korostuu.

Kuva4. Männynoksista on poistettu alapuolisia osia, erilaisia vihreitä yhdistelty.

Yleisimmät kasvit

Yleisimmät Japanissa käytetyt kasvit on koottu luetteloon, mikä sisältää tieteellisen nimen, suomenkielisen nimen ja japaninkielisen nimen.

Tässä muutamia mainittuna:

Kirsikkapuut – Japanissa on yli 300 kirsikka lajia. Suurin osa kukkii keväällä, mutta muutamat lajit talvella noin tammikuussa.

Kukkivia: Atzaleat, Kameliat, Kurjenmiekat, Kanukat

Syysvärit: Japanin vaahterat

Ikivihreitä: havut; etenkin männyt, puksipuu, orjanlaakerit, sorvarinlaakeri

 ElementitKivet

Puutarhoissa käytetyt kivet kuvaavat (usein) Japanin vuoristoista maisemaa, kivien merkitys liittyy usein uskontoihin ja niiden oppeihin ja taruihin (kivipuutarhat). Kivien viehättävyyden ajatellaan johtuvan suuresti niiden voimasta herättää ajatuksia ja mielikuvia (Kuva5.). Etenkin kuivat kivipuutarhat olivat alun perin zen- ja buddhalaisuskonnoissa munkkien meditaation ja mielentutkimuksen apuna.

Kivet valitaan niiden muodon, pinnan ja värin kiinnostavuuden perusteella. Ei neliön muotoisia, teräviä reunoja, eikä suorakulmaisia. Käytetään luonnon muovaamia, esim. rosoisia meren muovaamia, jos halutaan meren rannikon tunnelma, ei ”tehtyjä” kiviä. Japanissa käytetään paljon vulkaanisperäisiä kiviä niiden saatavuuden vuoksi.

Kivet asetellaan luonnollisiksi. Ikään kuin ne olisivat aina olleet siinä. Sammaloituneet kivet ovat erittäin tervetulleita. Kivet istutetaan maahan niin, ettei kivi kapene maata kohden. Kiviä ei myöskään aseta riviin. Asettelussa voidaan käyttää samaa vinokolmio tekniikkaa kuin kasveissakin. Myös sivuprofiilista kolmion muoto on kivien kesken kaunis.


                    
                     Kuva5. Kivet on yhdistetty sammaleen


Useamman kuin kahden kiven yhdistelmissä kivien tulisi olla samaa kiviainesta, muoto ja koko toki eri. Yksi tai muutama iso kivi on vaikuttavampi kuin monta pientä, kuten kasvejakin muutama tarkoin valittu eikä hillitön runsaus. Kiviä ja kasveja asetellaan rinnakkain.

Lisää syvyyttä saadaan kun laitetaan isompia kiviä eteen ja pienempiä taemmas, jolloin ne näyttävät olevan kauempana. Samaa voidaan käyttää puiden istutuksessa ja laittaa hento-oksaisemmat taakse.

Polut, astinkivet

Aluksi polut ja astinkivet olivat käytössä teepuutarhoissa. Vaikka astinkivet tehtäisiin vain koristeina, niiden tulisi vaikuttaa käytössä olevilta. Ei sellaisia, mitkä eivät johda mihinkään. Astinkiviä ei tule laittaa liian lähelle pensasaitaa, eikä liian kauas toisistaan. Perinteisissä kimonoissa ei pysty ottamaan suuria askeleita.

Hyvä kivi on litteä (20-30cm leveä), eikä siinä ole vettä kerääviä painaumia. Astinkivien välit täytetään soralla, hiekalla tai annetaan sammalen kasvaa. Polut eivät leikkaa toisiaan kohtisuorassa. Risteys kohtiin voi laittaa muita kiviä isomman kiven (Kuva6.). Polku voi olla kivistä tehty tie reunuskivineen. Kivilaatat sopivat sinne missä on paljon kulutusta, kuten temppeli alueille. Yksinkertaisempia polkuja käytetään pienempiin yksityisiin pihoihin. Astinkivet voivat toimia myös siltana puron yli.


Kuva6.  Astinkivien risteys sisäpihalla


Vesi


Edustaa Japanin nopeasti virtaavia jokia, rauhallisia vuoristolampia ja maata ympäröivää merta. Lampien keskellä olevat saaret heijastavat japanilaisten käsitystä maastaan saaristona.

Putoukset

Suuret ja pienet vesiputoukset kuvaavat vuorten korkeuksia ja virtaavan veden viehätystä. Osittain piilossa oleva putous on hyvin mielenkiintoinen ja satumainen. (Kuva7.)

Putouksen saa luotua kivien avulla, isoin kivi toimii putouksen taustana, vierellä pari isoa kiveä tukemassa ja alhaalla laakea kivi osoittamassa putouksen osumisen veteen.  Putous voi olla kapea, leveä, korkea, mutkitteleva, kivikkoinen ja koostua 2-3 osasta.

 

Vesiaiheiden yli voi kulkea silta tai litteät astinkivet. Silta voi olla vaikka laakea iso kivi. Upeaa putousnäkymää ei pidä myöskään peittää.


Kuva7. Kinkaku-Ji temppeli alueelta


Virrat ja lammet

Virtaavaan jokeen voidaan laittaa vedenjakaja kiviä, mikä elävöittää virran. Reunoille ei laiteta liikaa kasveja peittämään näkymää.

 

Lammet ovat usein luonnollisen epäsäännöllisen muotoisia. Perinteisiä muotoja ovat pilvi, pullokurpitsa, virtaava joki ja kiinalaisen kalligrafian merkit (vesi, henki, sielu).

 

Kasvillisuus ei saa peittää koko lammen pintaa, vaan vesi saa heijastaa pilviä, lyhtyjä, puita ja siltoja. Jos lammen pohja on näkyvissä, pohjan kivien tulee olla luonnollisia. Kaloja, karppeja, voi laittaa uuteen lampeen aikaisintaan kaksi viikkoa kasvien jälkeen, ja veden tulee seistä ennen kasvien istuttamista.

 

Vesi aiheissa voidaan luoda esimerkiksi meren rannan tunnelmaa ja rakentaa hiekkasärkkiä, kivikkorantoja ja kaartuvaa rantaviivaa. Näihin valitaan sitten oikeat kivet ja kasvit. Tärkein on aina oikea haluttu tunnelma.


Kivialtaat

Muita vesiaiheita ovat alun perin teepuutarhoissa käytetyt kivialtaat, joiden lisänä on bambu kauha. Pieneen pihaan ei mahdu välttämättä pientäkään lampea.  Kivialtaita käytettiin alun perin teepuutarhoissa käsien pesemiseen, nyttemmin niitä käytetään lähinnä koristeena. Kuitenkin altaiden tulisi sisältää bambukauha, jolla vettä voi kaataa käsille. Tällöin allas näyttää kuin se olisi käytössä alkuperäistarkoituksessaan (Kuva8.).


Kuva 8. Kivialtaita

Kivialtaisiin sisältyy yleensä kokooma-allas, johon kivialtaan ylimääräinen vesi hiljalleen valuu. Mitä suurempi allas sitä matalampi ja leveämpi on kokooma-allas. Vesi voi valua kivialtaaseen bambukourua pitkin, joka kuvastaa vuoriston vesiputousta. Bambukouru antaa liikettä ja ääntä kokonaisuudelle.Hiekka

Valkea hiekka luo tyynen ja puhtaan tunnelman, alun perin sitä käytettiin shintolais- ja buddhalaistemppeleissä osoittamassa pyhän rituaalipaikan sijainnin. Hiekka voi edustaa jokea, järveä tai valtamerta, kuviot aaltoja ja virtauksia tai osoittamassa pinnalle pudonneen lehden. Kuvioiden tulee olla tarpeeksi syviä(5cm), jotta ne näkyvät.Pyöreät kivet liikkuvat helpommin, karkea pysyy muodossa kun se haravoidaan. Liian hieno hiekka lentää tuulessa ja hiekka voi näyttää eriväriseltä märkänä kuin kuivana. Valkealla hiekalla saadaan avoimemman tilan tunne pieneenkin tilaan.


Kuva 9. Ginkaku-ji, muotoiltu hiekka kuvaa Fuji-vuorta.


Muut rakenteet
 
 
 

  Sillat ja torii -portit


            Perinteinen, paljon Japanissa käytetty, punainen silta vie helposti värillään huomion muilta asioilta, ja toimii siksi ehkä paremmin isossa puutarhassa. Punainen silta on tie pyhään paikkaan, shintolaisuskonnossa. Väriä ja muotoa voi pehmentää istuttamalla sillan juureen puun, esimerkiksi vaahtera tai riippapaju. Sillat yhdistävät saaria isoissa puutarhoissa.
Silta voi olla matala, jolloin ihmiset pääsevät kävelemään kasvien sekaan (esim. kurjenmiekat). Pelkkä litteä kivi voi toimia siltana, myös kuivassa kivipuutarhassa. Silta voidaan rakentaa lankuista ja bambukepeistä tehden sahanteräkuviota.

Punainen väri, jota käytetään paljon silloissa ja torii-porteissa (Kuva10.), symboloi jumaluutta ja puhtautta, se suojelee pahalta ja sairauksilta. Torii-portti, jota esiintyy niin punaisena, kivisenä ja puisena, on merkki pyhän alueen alkamisesta (Kuva11.). Portti on rajana pyhän alueen ja maallisen maailman välillä. Torii- porttia on käytetty etenkin shintolaisissa pyhäköissä, mutta toisinaan myös buddhalaisissa temppeleissäkin. Portteja on monen tyyppisiä, toiset ovat huomattavasti yksinkertaisempia kuin toiset. Alun perin portit tehtiin puusta tai kivestä, mutta nykyään ne voidaan tehdä myös jopa betonista.

            
Kuva 10. Torii voi sijaita myös vedessä                               Kuva 11.Kivilyhdyt


Alun perin shintolaispyhäköissä ja buddhalaistemppeleissä. Kivilyhdyt (kuva8.) tulivat puutarhoihin teepuutarhojen myötä (1800). Lyhdyissä yhdistyy kauneus ja käytännöllisyys, ne tulisikin sijoittaa tarhaan ajatellen niiden alkuperäistä tarkoitusta, valaista tietä, vaikka ne nykyään ovat enemmän vain koristeita. Tiettyinä juhlapäivinä joihinkin lyhtyihin sytytetään vieläkin pieniä kynttilöitä.

Lyhtyjä on paljon erilaisia muotoja (kaikille nimi). Vaatimattomimmissa puuttuu jalusta, varrettomat lyhdyt voidaan asettaa litteän kiven päälle. Usein lyhdyissä on jalusta ja lyhtyosa. Jalallisten lyhtyjen jalka voi kaartua esimerkiksi veden ylle tai veteen.

 

Esimerkkisijoittelu: veteen työntyvällä maapalalla oleva lyhty tuo mieleen niemekkeellä sijaitsevan majakan. (poikkeaa hieman alkuperäistarkoituksesta)
Aidat ja ympäröivä maisema

 

            Aidat näkyvät sitä enemmän mitä pienempi puutarha. Luonnon materiaaleja käytetään, etenkin bambu eripaksuisina (eri lajeja). Naulojen käyttöä vältetään mahdollisimman paljon, perinteisesti aidat sidotaan hamppupalmun säienarulla. Aitojen tukirakenteet kiinnitetään myös kauniisti, vaikka ne eivät näkyisikään pihaan.

Väljä tai tiivis aita riippuen kuinka yksityisestä  pihasta on kyse, tiivistä aitaa voi käyttää myös serminä. Mitä paksumpaa ja suorempaa bambu on, sitä muodollisemmalta aita vaikuttaa. Puut voivat mennä pysty, vaaka ja vinosuunnassa. Risulla ja kaislalla saadaan eri väriä bambuun verraten. Bambuaitojen (Kuva12.) ei ole tarkoitus kestää ikuisesti, ne ovat säiden armoilla ja korvataan noin viiden vuoden välein uusilla.

 

 

 

 
 
                Kuva 12. Kenninji-bambuaita on yleisin tyyli

Usein aidan ei ole tarkoitus olla näköeste vaan ”koriste”, pätkä sermiä. Aitojen ja muurien tehtävä ei ole pelkästään vetää rajoja, sillä ne myös vetävät huomion puutarhan ulkopuoliseen maisemaan. Aidan korkeuden tulisi sopia sekä alueen sisä- että ulkopuolisten kasvien kanssa. Tällä tavoin aidat luovat tilaa sen sijaan että rajoittaisivat sitä. Samoin aidan materiaalin tulee sopia muuhun tarhaan, muuri (savi +kalkilla värjäys) vai aita, kuivaan puutarhaan sopii ehkä paremmin muuri.

Aidat ja muurit eivät sulje pois muuta maailmaa. Jos puutarhan taustalla näkyy upea maisema etäisyydellä, sitä ei kannata peittää vaan käyttää mieluummin osana puutarhaa. Etenkin vuoristo maisema on arvostettu ja paljon käytetty Japanissa siitä huokuvan henkisyyden vuoksi. Tätä keinoa on käytetty muuallakin kuin japanilaisissa puutarhoissa.

         Japanilainen puutarha maailmalla ja nykytila Japanissa

 

 

Japanilaisesta puutarhasta nauttiminen ei edellytä, että tietäisi paljon Japanin kulttuurista, historiasta tai puutarhan perinteistä.  Suurempi tieto kuitenkin auttaa ymmärtämään japanilaisen puutarhan symboliikkaa ja piilotettuja metaforia.

 

Japanilaistyyliset puutarhat ovat saaneet paljon suosiota viime vuosina, paljolti niiden yksinkertaisuuden ja erikoisuuden viehätyksen vuoksi. Puutarhataide on kuitenkin niin Japanissa kuin Euroopassakin kuoleva taidemuoto, rahan ja tilan puutteen vuoksi.

 

Jos haluat japanilaistyylisen puutarhan, älä tunge Japanissa menestyviä kasveja paikkaan, missä ne eivät menesty tai tunge punaisia siltoja ja toriita paikkaan, johon ne eivät istu. Luo puutarha paikallisista kasveista luoden haluttu tunnelma.Lähteet:

Kirjat:

 

Kawaguchi Yoko, 2004 Plataani Oy: Japanilainen puutarha Inspiraatiosta toteutukseen, (englanninkielinen alkuteos: Creating Japanese design and detail in the western garden)

 

Eväsoja Minna, 2008 Tammi: Bigaku, Japanilaisesta kauneudesta

 

Nitschke Gunter, 2007 TASCHEN: Japanese Gardens, Right Angle and Natural Form

 

DK, Eyewitness travel JAPAN  (quidebook)


www-sivut:

http://learn.bowdoin.edu/japanesegardens/index.html

http://www.jgarden.org/plants.asp

Kuvat:
Anni ja Laura Jääskeläinen
  

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021