Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Työturvallisuus
Työturvallisuus ravitalleilla
Turvallisuus hevostapahtumassa
Maatalous
Hevosala

Hevosala on erittäin voimakkaasti kasvava ala. Suosion kasvu tuo mukanaan haasteita, ihmisten kohdalla nämä haasteet kohdistuvat nimenomaan työturvallisuuteen.  Alan nopea kasvu tuo myös mukanaan haasteita. Sekä hevosyrittäjien että hevosharrastajien joukkoon tulee lisää ihmisiä, joiden kokemustausta sekä alasta että hevosista on entistä vähäisempi.
 

Hevonen kokee maailman hyvin eri tavoin kuin ihminen, se on suuri, voimakas ja reaktioiltaan nopea eläin. Hevosenhoitajalta vaaditaan paljon taitoa. Hevosen käsittelyä oppii parhaiten harjoittelulla. Hevosen käsittelytaidon lähtökohtana on hevosen tarpeiden ja lajiluonteen ymmärtäminen.
 

Tallin työoloihin vaikuttavat monet tekijät kuten valaistus, siisteys, lämpö-tila ja materiaalit. Työtilojen ja -olojen tulisi olla sellaiset, että työt voidaan tehdä mahdollisimman turvallisesti ja ergonomisesti oikein. Ennakointi ja työn tekeminen harkitusti ja suunnitelmallisesti on perusta turvalliselle työskentelylle. 


Työtyrvallisuus ravitalleilla tietokortit on laadittu Teija Rissasen
opinnäytetyön Työturvallisuus hevosalan toimijan arjessa pohjalta.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021