Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
RAKENNUKSET
Päärakennus
Asuntola
Keramiikkaosasto
Tekstiiliosasto
Kiviosasto
Hienopuuosasto
Pihattonavetta
Pihaton ulkotilat
Vanha navetta
Hevostallit
Hurttahotelli
Rehutorni
Viljankuivuri
Konehalli
       

            Louen opetusmaatilalla on metsää 297,3 ha. Oppilaitoksen metsät koostuvat useista erillään olevista tiloista ja palstoista, jotka kuitenkin ovat suhteellisen lähellä oppilaitosta. 

Opetusmaatilan metsästä varsinaista metsämaata on 203,6 ha, kitumaata 40,3 ha ja joutomaata 53,4 ha. Kasvupaikkatyypiltään 67 % on tuoretta kangasta, 19 % kuivahkoa kangasta ja 14 % lehtomaista kangasta.
         Vuoden 2003 metsänhoitosuunnitelman mukaan kokonaispuusto metsä- ja kitumaalla oli noin 13 100 m3. Tästä tukkipuun osuus oli 10 % ja kuitupuun osuus 79%. Loput 11 % olivat taimikoita ja hukkapuuta. Puulajeittain puusto jakautui siten, että mäntyä oli tuolloin 4961 m3, kuusta 4308 m3 ja koivua 3639 m3. Kehitysluokittain puusto taas jakautui siten, että 54 % oli nuorta kasvatusmetsikköä, 18 % varttunutta kasvatusmetsikköä, 15 % uudistuskypsää metsikköä ja ylispuustoista taimikkoa 7 %.

Oppilaitoksen metsiä hyödynnetään metsätalous-, opetus- ja virkistyskäytössä. Oppilaat osallistuvat metsänhoitotöihin. 

 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021