Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ohjaus ja valvonta
Suunnitelmat
Prosessin kriittiset pisteet
Katselmukset ja auditoinnit
Ohjeet
Riskienhallinnalla torjutaan yritystä uhkaavia vaaroja ja minimoidaan niistä aiheutuvia kustannuksia. Toimivilla työvälineillä, ammattitaidolla ja työnsuunnittelulla riskejä voidaan vähentää. Oikeat työtavat, kunnossa olevat tilat ja laitteet, työntekijän hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä ammattitaito vähentävät tapaturmariskiä.
 
Oheiset raportit perustuvat Maatilan Riskiehallintatyökaluun (Maatila-RH), joka on tuotettu Maatilojen turvallisuusjohtaminen -hankkeessa.

Raportit on laatinut amk-opiskelija Henna Hännikäinen.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021