Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 

Koulutilan puutarhalla on kasvihuonetuotantoa
3335 neliömetrin alalla.


 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021