Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Osaran koulutilan rakennukset
Asuntolat
Valjasverstas
Maneesi
Hevostallit
Toukola
Rivitalo
Päärakennus
Navetta
Yleistä:
Koulutilan navetassa on n. 30 lypsävää lehmää, lisäksi muutamia vasikoita ja hiehoja.
Pienet vasikat majoitetaan navetan sisälle karsinoihin ja lypsävät sekä isommat hiehot asustelevat viereisessä pihatossa.
Lypsy hoidetaan kahdesti päivässä.
Oppilaiden on helppo harjoitella lypsämistä navetan nelipaikkaisella tandem-lypsyasemalla.

Ruokinta:
Lehmillä on kaulassaan pannat, joissa on kiinni laite, jonka avulla ne saavat ruokintakioskeista vilja-annoksensa.
Lisäksi ne ruokitaan pihattoon säilörehulla ja saavat kivennäistä rehun sekaan.
Tarvittaessa pihattoon lisätään rehua tai työnnetään avantilla vanhoja rehuja lähemmäs päivän aikana.
Vasikat ruokitaan myös säilörehulla, jota tuodaan navettaan pihatolta.
Ne saavat lisäksi viljaa, jotta ne oppivat syömään sitä vähitellen.
Pienimmät vasikat ruokitaan lisäksi maidolla, jota tulee lypsyn kautta.
Kesällä lehmät pääsevät laitumelle päivän ja yön ajaksi, ne käyvät vain aamu- ja iltalypsyllä välissä.
Talvella lehmät viettävät aikansa pihatossa ja ulkona tarhassa.

Puhtaanapito:
Pihatto tyhjennetään n. kerran vuodessa.
Kuivikkeena toimii olki.
Talvella tarvittaessa aina lisätään uusi olkikerros.
Pihan ja pihaton tason siisteydestä huolehditaan traktorilla.
Traktorin kauhalla vedetään pihasta sonnat jne. lantalaan.
Navetan vasikkakarsinat siivotaan avantin avulla.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021