Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
ENERGIANTUOTANTO
Biovoimala
Pellettilämmitys
BIOVOIMALA

Louen oppilaitoksessa on rakenteilla biokaasuvoimala, joka tuottaa energiaa aluksi tilan lehmien ja hevosten lannasta. Myöhemmin kaasun raaka-aineena pyritään hyödyntämään mm. nurmea ja oppilaitoksen elintarvikejätteitä. Voimalan rakentaminen alkoi syksyllä 2010, ja sen on tarkoitus olla valmis koekäyttöön syksyllä 2011.

 
 
   


Lyhykäisyydessään biokaasu on sähkön ja lämmön tuotantoon soveltuva energianlähde, joka muodostuu eloperäisen aineksen hajotessa anaerobisessa mädätysprosessissa. Biokaasu on monintavoin kestävää kehitystä vahvasti tukeva energianlähde. Se paitsi lisää energiaomavaraisuutta ja pienentää energiakustannuksía, se myös vähentää maataloudesta syntyviä haitallisia päästöjä ja jätteiden kuljetustarvetta. Lisäksi biokaasulaitos parantaa maatilan hygieniaa ja vähentää hajuhaittoja.

Biokaasulaitoksen myötä Louen oppilaitoksesta tulee edelläkävijä Suomen maatilojen energiaratkaisujen osalta. Kyseisen kaltaisia laitoksia on koko Suomessa käytössä alle 10, eikä pohjoisessa vielä yhtään. 

Lisää informaatiota biokaasusta ja sen soveltuvuudesta energianlähteeksi Suomen Biokaasuyhdistys ry:n sivuilta. 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021