Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
ENERGIANTUOTANTO
Biovoimala
Pellettilämmitys
PELLETTILÄMMITYS

Louen opetusmaatilalla vaihdettiin öljylämmitys pellettilämmitykseen vuonna 2006.

Uusiutuvana biopolttoaineena pelletti tukee kestävää kehitystä. Pellettilämmitys toimii samalla periaatteella kuin öljylämmityskin. Kattilassa lämmitetään vesi, jota kierrätetään pumpulla lämpöpattereihin tai lattialämmityksen putkistoihin. Palaessaan pelletti vapauttaa ilmakehään hiilidioksidia vain saman verran kuin puun lahoaminen luonnossa. Täten pellettilämmitys ei kiihdytä ilmastonmuutosta, vaan korvatessaan fossiilisia polttoaineita, se auttaa hidastamaan sitä. 
 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021