Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
RAKENNUKSET
Päärakennus
Asuntola
Keramiikkaosasto
Tekstiiliosasto
Kiviosasto
Hienopuuosasto
Pihattonavetta
Pihaton ulkotilat
Vanha navetta
Hevostallit
Hurttahotelli
Rehutorni
Viljankuivuri
Konehalli
VANHA NAVETTA
 
 
Louen opetusmaatilan vanhan navetan nuorkarjapuoli on remontoitu hevostalliksi.

Vanha lypsykarjapuoli on myös saanut uudet asukkaat!

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021