Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
RAKENNUKSET
Päärakennus
Asuntola
Keramiikkaosasto
Tekstiiliosasto
Kiviosasto
Hienopuuosasto
Pihattonavetta
Pihaton ulkotilat
Vanha navetta
Hevostallit
Hurttahotelli
Rehutorni
Viljankuivuri
Konehalli
 HIENOPUUOSASTO

Louen oppilaitoksen hienopuuosastolla opiskellaan puuesineiden ja -huonekalujen suunnittelua ja valmistusta, puun työstämistä käsin ja koneellisesti sekä erikoistekniikoita apuna käyttäen. Koulutukseen kuuluu myös eri puulajeihin ja niiden ominaisuuksiin tutustuminen, pintakäsittelymenetelmiin perehtyminen sekä tyylihistorian ja entisöinnin opiskelu.

Louen oppilaitoksen monet huonekalut ja puuesineet on valmistettu hienopuuosastolla. Viereisessä kuvassa oppilaiden tekemä pöytä.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021