Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
RAKENNUKSET
Päärakennus
Asuntola
Keramiikkaosasto
Tekstiiliosasto
Kiviosasto
Hienopuuosasto
Pihattonavetta
Pihaton ulkotilat
Vanha navetta
Hevostallit
Hurttahotelli
Rehutorni
Viljankuivuri
Konehalli

NAVETTA JA LAITTEISTO

Vuodesta 2003 lähtien Louen opetusmaatilalla on toiminut nykyaikainen automaationavetta. Louen navetan kokonaiskerrosala on 1802 m2 ja tilavuus 10930 m3. Navetassa on kaikkiaan 158 eläinpaikkaa, joista 70 on tarkoitettu lypsylehmille. Pihatossa on ruokintapöydän molemmin puolin kaksi makuuparsiriviä ja yksi ruokintaparsirivi. Pihatto on jaettu kahteen puoleen, joista toisessa ovat lypsylehmät ja toisessa nuori karja.


Navetta on varustettu nykyaikaisella tekniikalla, joten mm. lypsy hoituu kätevästi robotin avulla. Myös ruokinta, lannanpoisto ja ilmanvaihto ovat automatisoituja.


Karja liikkuu pihatossa vapaasti ja voi halutessaan oleskella myös ulkotiloissa.
 


 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021