Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta

... T Y Ö S S Ä O P P I M I S P A I K A S S A 
 
Työssäoppimispaikallani hoidettiin sonnien ja emolehmien ruokinta erikseen.
 
Sonnit saivat 2 kertaa päivässä ruuan joka on väkirehupitoisempaa ruokaa kuin emolehmille annettu. Sonnien ruuassa oli myös enemmän karkearehua kuin emojen. Karkearehuina olivat rehuviljasäilörehu, säilörehu tai olki.

Emolehmät saivat enemmän olkia ruokaansa kuin sonnit ja vähemmän säilörehua sisältävää ruokaa, jotta ne eivät lihoisi liian paljon ennen poikimista.
 
Vasikat olivat emojensa kanssa samassa aitauksessa vieroitusikäänsä saakka, joten he saivat kevyempää ruokaa vielä nuorena.
Vieroitusikään tullessa ne siirrettiin sonnikasvattamoon missä ne saavat raskaampaa rehua kuten sonnitkin.
   

 

 
 
 
 
 
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021