Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta

V E S I
 
Puhtaan veden saatavuus on elintärkeää kotieläimille. Veden puute vähentää rehunsyöntiä ja heikentää kasvua. Nauta haluaa juoda useita kertoja päivässä lyhyen aikaa (1 - 2min), yleensä samalla kun syövät rehua.

On erittäin tärkeää että kuppeja on riittävästi, eli jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden on oltava vähintään yksi juoma-astia. Yli 10 naudan ryhmää kohden juoma-astioita on kuitenkin oltava vähintään kaksi. Myös kupin virtauksen on oltava riittävä. Jos kupin virtaus on heikko, voivat naudan jättää juomisen vähemmälle.

Lihanautojen on arvioitu tarvitsevan 22 - 66 litraa vettä päivässä rehun laadusta, eläimen painosta ja lämpötilojen vaihteluista riippuen. Aikuinen nauta käyttää 3,5 - 5,5 l vettä syötyä rehun kuiva-ainekiloa kohden.
 
Juomakuppien hygieenisyydestä on syytä pitää huolta etteivät pöpöt pääse leviämään, säännöllinen pesu pitää kupit puhtaina ja veden raikkaana. Kylmäkasvattamoissa kuppien tulee olla lämmitettyjä. Kuppien toiminta on hyvä tarkistaa puhdistuksen yhteydessä ja vaihtaa tai korjata rikkoutuneet tai puutteellisesti toimivat kupit heti.
 
 
 
 
 
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021