Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta

R Y P S I     V A L K U A I S R E H U N A
 

Kuva 9.
Rypsijauhoa laakasiilossa
(kuva: Sini Petäjä).
 
Valkuaistäydennys voi olla paikallaan, jos säilörehu on huonolaatuista/heikosti maittavaa, väkirehun osuus on pieni, eläinten kasvupotentiaali korkea tai kyseessä on eläinten alkukasvatus.

Valkuaislisäys ruokinnassa on tutkittu olevan tehokkainta puolen vuoden ikään asti naudalla. Valkuaistäydennyksen hyöty on yleensä sitä suurempi, mitä heikompi kasvu on pelkällä säilörehulla ja ohralla saatu. Myös kokoviljasäilörehuruokinnassa saavutetaan parannus kasvutuloksissa valkuaislisällä.

Rypsi on nautojen ruokinnassa eniten käytetty valkuaisrehu. Sitä on saatavilla runsaasti eri muodoissa, kuten rouheina, puristeina ja rakeina. Rypsin on todettu olevan valkuaisrehuna parempi kuin soijarouheen.

 
 
 
 
  
 
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021