Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta

T E O L L I S E T     T Ä Y S R E H U T
 
Lihanautojen ruokintaan on tarjolla paljon erilaisia täysrehuja.

Useimmiten lihanautatilat käyttävät jotain teollista täysrehua alkukasvatuksessa vasikkakauden 3 - 5 kk ikään, jonka jälkeen ruokinta perustuu rehuviljaan jota voidaan sitten täydentää elintarviketeollisuuden sivutuotteilla. Kuitenkaan teollisen täysrehun käyttö ei ole pakollista vaan hyviin tuloksiin päästään myös rehuviljalla jo vasikkakauden aikana.

 

 
 
 
 
 
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021