Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta


E M O - V A S I K K A S U H T E E N     J A     I M E T Y K S E N     V A R M I S T A M I N E N 
 
Emo ja vasikka on hyvä erottaa muusta laumasta viimeistään poikimisen jälkeen, jotta voidaan ennaltaehkäistä emon hylkäämistä ja vahvistaa emo-vasikkasuhdetta. Emon ja vasikan annetaan olla vuorokausi rauhassa erillään muista. Erotusta voidaan jatkaa niin kauan kun nähdään että vasikka seuraa ja imee omaa emoaan. Hiehojen kohdalla hylkääminen voi olla yleistä, esimerkiksi jos vasikkaan tarttuu erilaisia hajuja voi emo vihaisena puskea vasikkaansa. Joten poikimakarsina kannattaa putsata hyvin ennen kuin hieho laitetaan sinne. Vastasyntyneen vasikan päälle ei myöskään saa heittää turvetta eikä mitään muuta ettei hieho hylkää sitä. Jotkin emot voivat käyttäytyä aggressiivisesti vasikkaansa kohtaan, mutta emo rauhoittuu kuitenkin parin tunnin sisällä, joten ihan heti ei kannata asiassa luovuttaa. Tämmöiset emot on laitettava moitteettomasti heti pois, vaikka ne kuinka hoitaisivat vasikkansa vuorokauden jälkeen. Eristäminen voi laukaista tällaisella emolla paniikin, joten aitojen täytyy olla riittävän korkeita (1,5m), jotta vältytään turhilta aitojen yli hyppäämisiltä ja tapaturmilta.

 

 
 
 
 
 
 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021