Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta


V A S I K A N     A L K U H O I T O     E M O L E H M Ä T I L A L L A 
 
Vastasyntyneellä vasikallahan on synnynnäinen tarve löytää emon utare, silloin kun emo on nuollut vasikan kuivaksi ja vasikka noussut jalkeille. Vasikka voi joutua kauas emostaan, kun se lähtee etsimään utaretta. Silloin on hyvä ohjata vasikka oikeaan paikkaan ettei se lähde kovin kauaksi. On suositeltavaa eristää vasikka ja emo erilliseen poikimakarsinaan muista eläimistä. Poikimakarsina on syytä sijoittaa sellaiseen paikkaan missä emon pään voi laittaa tarvittaessa kiinni ja avustajien on turvallista auttaa poikivaa lehmää siten ettei muut eläimet pääse haistelemaan. Jotkut emot saattavat olla vihaisia ihmisille omasta vasikastaan, joten kannattaa olla varovainen kaikkien poikivien lehmien kanssa. Kun huomaat että lehmä on poikinut ja vasikka ei löydä emon utaretta on silloin hyvä mennä avittamaan vasikka juomaan, joissakin tapauksissa on hyvä ottaa jauhosanko mukaan että saa emon huomion muualle vasikasta, ettei satu mitään itselle.
 

On hyvä tarkistaa emän utareen puhtaus ennen kuin vasikka pääsee imemään sitä, koska siellä voi olla erilaisia lantakokkareita, joita vasikka voi erehdyksissään imeä ja saada bakteeritartunnan. Vasikalle on hyvä olla hyvin kuivitettu makuualusta syntymän jälkeen, parhaimmillaan vasikkapiilo on hyvä ja sillä tavalla voidaan välttyä napatulehduksilla.

 
 
 
 
 
 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021