Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta

P A A L I S I L P P U R I R U O K I N T A
 

Pienemmällä emolehmätilalla käytetään usein paaliruokintaa, koska apevaunun osto olisi pienelle tilalle liian kallis investointi. Myös paaliruokinta on vaihtoehtona hyvä "menestysruokinta" useilla tiloilla.
 

Paalisilppuri on sellainen johon mahtuu 1 - 2 paalia kyytiin. Sillä voidaan jakaa paalit ruokintapöydälle vaivattomasti ja helposti.
Paalisilppuri on siinä mielessä helppo ja kätevä laite, koska sillä voidaan ruokkia emot ja myös kuivittaa navetta. Ja navetan kuivittaminen käy helposti, koska paalisilppurit ovat yleensä pieniä ja ketteriä kääntymään pienessä tilassa. Paalisilppuri on traktoriin kiinnitettävä laite.
 

Kuva 6. Emolehmien ruokintaa.
(Kuva: Laura Jutila)
Kuva 7. Vasikoiden pihaton kuivitus.
(Kuva: Laura Jutila)
 
 
 
 
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021