Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta

K I V E N N Ä I S E T 
 
Emolehmät tarvitsevat kivennäisiä joka päivä. Kivennäisruokintaa suunnitellaan perusrehujen ja väkirehujen perusteella. Nuoret emot ja siitossonnit tarvitsevat kivennäistä kasvuunsa ja hiehoille annetaan myös kivennäisiä. Tunnutuskivennäistä käytetään ummessaoleville emoille ja lypsykivennäistä imettäville emoille, mutta tunnutuskivennäinenkin voi käydä imettävälle emolle, koska maitotuotos jää alle 20kg/pv. Laidunkauden kivennäistä ei välttämättä tarvitse enää erikseen käyttää, koska magnesiumia on lisätty nykyään enemmän myös tavallisiin kivennäisseoksiin. Nuolukivet ovat ihan hyviä käyttää navetoissa, koska ne toimivat hyvinä virikkeinä emolehmien ja hiehojen talviaikaiseen kivennäisruokintaan.

 

 
 
 
 
 
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021