Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ruokinta
Aperuokinta
Emolehmien ruokinta
Vasikoiden ruokinta
Lihanautojen ruokinta

Emolehmien ruokinnassa voidaan käyttää erilaisia ruokintamuotoja ja rehuja.

Tässä osiossa Laura kertoo teille erilaiset ruokintamuodot ja rehut mitä emolehmä tilalla useimmin käytetään. Lisäksi Laura esittelee teille erilaisia vasikoihin liittyviä ruokintamenetelmiä ja millaisia ongelmatilanteita voi tulla vastaan niitä ruokittaessa tai hoitaessa.
Ruokinta osiossa kerrotaan myös, kuinka ruokitaan kasvavia lihanautoja.

Sini kertoo, millainen merkitys erityyppisillä rehuilla on nautojen kasvutuloksiin, ja mitkä rehut ovat välttämättömiä. Otsikoiden takaa löydät hyvää tietoa eri karkearehujen, kuten nurmisäilörehun ja kokoviljasäilörehun merkityksestä lihanautojen ruokinnassa. 
Ruokinta-osiossa Sini on myös tarkastellut ja kertonut yhä suositummaksi tulleesta ruokintamenetelmästä, eli ape- eli seosrehuruokinnasta.

 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021