Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet
Eläimet ja eläintunnisterekisteri:

Poikimisen jälkeen emästään vieroitettu vasikka siirretään yksilökarsinaan. Vasikalle tehdään nimitaulu johon tulee vähintään merkintä emästä, isästä sekä juotto-ohje. Nimi ja korvanumero laitetaan jos ne ovat tiedossa heti. Taulun tekemisestä vastaa vasikan siirron tehnyt.

Karjamestari vastaa eläimen rekisteröinnistä ja ilmoittaa vasikan numeron. Korvamerkki vasikalle laitetaan ennen siirtoa ryhmäkarsinaan tai myyntiä välitykseen. Merkin voi laittaa kuka vain.

Karjamestari huolehtii kaikista eläintunnisterekisterin ilmoitusten teoista sekä tiedotteiden tarkistuksesta että arkistoinnista.

Eloon lähtevien vasikoiden vasikkakorttien täyttämisestä huolehtii se kuka ottaa vastaan ilmoituksen vasikoiden noudosta. Täytetyt kortit jätetään toimiston pöydälle valmiiksi näkyvään paikkaan.

Ostetun eläimen oikeellisuus varmistetaan vertaamalla eläimen korvanumeroa ja korttien numeroita odotettuun numeroon.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021