Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet

Navetassa työskentelee kolme työntekijää: karjamestari sekä kaksi karjanhoitajaa. Lukukausien aikana navetan töihin osallistuvat sekä AMK:n että HAMI:n opiskelijat. Tarvittaessa sijaisina toimivat pääasiassa omat opiskelijat. Työntekijöiden tehtävänä on vastata eläinten hoidosta sekä opiskelijoiden työn opetuksesta. Tilanpuolen henkilöstö: työnjohtaja ja tilanhoitaja vastaavat rehujen siirrosta navetan käyttöön rehuvarastoihin ja kuivikkeiden tuonnista varastoon.

Työnantaja on järjestänyt tarvittavat työterveyshuoltopalvelut työsuhteessa oleville. Työterveyshuolto käy työpaikkakäynneillä määrävuosina. Käynneille osallistuu työterveyshoitaja, -lääkäri ja fysioterapeutti.


Viihtyisät sosiaalitilat
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021