Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet

Opetusmaatilan navetan tärkein tehtävä on toimia oppimisympäristönä opetuksessa. Navetan toimien tulee vastata sitä todellisuutta miten tilatasolla toimitaan, tukea opetusta ja siirtää uusinta tutkimustietoa käytäntöön. Tämä tavoite ohjaa toimintaa. Navettavuoroja opiskelijoilla on AMK:ssa pääsääntöisesti ensimmäisenä vuonna, samoin HAMI:ssa perusopintojen yhteydessä. HAMI:ssa kotieläintuotannon suuntautumisvaihtoehdon valinneilla on toisena vuonna lisää käytännön vuoroja. Navetan antamalla toimintamallilla on suuri merkitys opiskelijoiden oppimiseen, mielikuvaan kotieläinten hoidosta ja asenteesta eläimiä kohtaan sillä suuri osa opiskelijoista ei saa kosketusta eläimiin muualta. Tällöin eläinten hyvinvointi asiat nousevat toimissa voimakkaasti esiin.

Eläinten ruokinta pyritään toteuttamaan suunnitellusti jotta ympäristö tulee huomioiduksi. Typen ja fosforin hyväksikäyttöä seurataan MATU:n raporteista. Samoin maidon urealuvusta päätellään ruokinnan valkuais- ja energiatasapainon onnistumista. Opetusmaatilalla karja laiduntaa kesäisin. Laitumina käytetään lähimpiä peltolohkoja jotta siirtomatkat säilyvät kohtuullisina. Laitumille vesi johdetaan runkoputkea pitkin uimurilla varustettuihin altaisiin.

Vaarojen ja riskien arvioinnit suoritetaan määräajoin HAMK:n työsuojelutoiminnan toimesta. Merkittävimpiä riskejä ovat eläinten aiheuttamat vammat ja liukastumiset.

Navetta ja henkilöstö osallistuvat erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin aktiivisesti sekä luovuttavat näihin koulutusmateriaalia ja tiloja.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021