Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet

Peruskorjatussa pihatto navetassa on tilat 52 lehmälle sekä näistä syntyville vasikoille juottokauden ajalle. Pihatossa on avokourut, joista lanta poistetaan köysivetoisella lantakaapimella kuivalantana. Kouruissa on virtsan erotus. Lypsy tapahtuu 2 x 3 autotandem lypsyasemalla jonne pääsyä lehmät odottavat erillisessä kokoomatilassa. Väkirehut lehmät saavat kolmesta kioskista, jotka pystyvät kukin jakamaan kolmea erilaista rehua. Säilörehun jakoon tilalla on akkukäyttöinen rehunjakovaunu. Vaunu täytetään erillisen täyttöpöydän avulla. Vasikoille on yksilökarsinoita sekä ryhmäkarsina jossa on juottoautomaatti. Tilat ja laitteet ovat melko hyvässä kunnossa ja muodostavat toimivan kokonaisuuden.

 

Navetan tärkein tehtävä on toimia oppimisympäristönä opetuksen tarpeiden mukaan. Navetan henkilöstö toimii yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa tämän toteutumiseksi vastaten käytännön työn opetuksesta ja ohjaamisesta navetassa.

 

Navetta toimii kiinteässä yhteistyössä nuorenkarjan kasvattajien: Palomäen ja Vehmaksen kanssa, jotta tilalle tulevat hiehot parhaiten vastaisivat odotuksia. Hiehojen kasvatuksesta on solmittu kirjalliset sopimukset joissa on sovittu kasvatusperiaatteista ja toimintatavoista. Molemmilla tiloilla hiehot kasvavat vasikkana ryhmäkarsinassa ja vanhempana parressa.

 

Keinosiemennystoiminnassa Mustiala kuuluu eteläisen Jalostuspalvelun toiminta alueeseen. Karjamestari huolehtii keinosiemennyksestä toimilupansa turvin. Siemen hankitaan Jalostuspalvelulta sekä tarvittaessa ulkomailta tuoden yhteistyössä Faban kanssa. Kuulumme myös MTT:n ASTU-verkostoon.

 

Karjantarkkailutoiminnassa Mustiala kuuluu Hämeen maaseutukeskukseen. Tarkkailumuotona on B-tarkkailu eli perustarkkailu

 
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021