Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet

Opetuksen markkinoinnin huolehtii HAMK ja HAMI. Sen yhteydessä tuodaan esille navetan käyttö opetuksessa. Julkaistaviin esitteisiin laitetaan kuvia navetasta ja eläimistä. Mustialan kotisivuilla on linkki opetusmaatilan kautta pihaton omille sivuille. Sivuilla julkaistaan kuvia ja tuotostietoja. Sivujen ylläpidosta vastaa yksikön ATK-henkilöstö.

Navetta ottaa vastaan vierailijaryhmiä. Ryhmille esitellään tuotantotiloja, eläimiä ja tuotannontunnuslukuja. Esittelystä vastaa navetan henkilöstö tarvittaessa. Vierailut järjestää ja organisoi Mustialan matkailutoimi. Erityisesti lapset ja koululaiset ovat tervetulleita jotta heille voidaan kertoa asioista ja estetään väärien mielikuvien syntymistä.

Opetusmaatila osallistuu kotieläinnäyttelyihin vieden itse eläimiä tai toimimalla näyttelypaikkana mahdollisuuksien mukaan.

Eläinten hyvinvointia markkinoidaan laiduntamalla karjaa lähipelloilla.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021