Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet

Mustialan tavoitteisiin tukien navetta pyrkii tukemaan opetusta ja toimimaan mahdollisimman kannattavasti.
Mustialassa erikoistutaan maidontuotantoon. Kärki osaamisena eettinen kotieläintuotanto.

Navetta:
 • Vanha lihasikala osa muutettiin navetaksi 2004-2005. Tähän osaan tehtiin tiloja ummessa oleville lehmille ja kasvatuksesta ostettaville hiehoille. Toiminnalla saadaan nykyiseen pihattoon. Toiminnalla saadaan nykyiseen pihattoon väljyyttä ja vanhan sikalan tiloja tuottavaan käyttöön.
  Myös eläinten jako eri ruokintaryhmiin voidaan toteuttaa paremmin.
  Ummessa olevien osasto pyritään hoitamaan oppilasvoimin
 • Tilasäiliö vaihdettiin isompaan n.4000 litraseen vuonna 2005. Tämä edellytti oviaukkojen suurentamista navetan sisällä
 • Haemme lisää maitokiintiötä.
 • Sikalan kunnostuksen yhteydessä karjakokoa lisätään n. 60-65 lehmään ja
 • Karjan poikimiset tasataan ympäri vuoden. Siten että olemassa oleva lypsyasema riittää eli lypsyssä tulee olemaan 50 lehmää. Tämä tuo työtä tasaisesti vuoden ympäri ja tasaa työhuippuja.
 • Eläinainesta parannetaan jalostusta ja alkionsiirtoja hyödyntäen. Erityisesti kiinnitetään huomiota eläinten rakenteeseen ja terveyteen.
 • Tavoitteena terve ja kestävä lehmä. Mahdollisimman monen lehmän elinikäistuotos on yli 30 000 maitokiloa.
  Tavoittena 50%:lla poistetuista lehmistä 10 v. sisällä
 • Sairauksien hoidossa paneudutaan ennaltaehkäisyyn terveydenhuoltosuunnitelmaa hyödyntäen.
 • Opiskelijoiden työpanosta käytetään hyödyksi.
 • Nuorenkarjan kasvatus pidetään ulkoistettuna.
 • Eläinten hyvinvointia edistetään parantamalla eläinten lähiympäristöä edelleen
 • yhteistyön kehittäminen muun opetuksen ja tutkimustyön kanssa

Henkilöstö:
 • Henkilöstö sitoutuu ja osallistuu HAMK:n toimintaan ja tavoitteisiin
 • Henkilöstö aktiivisesti ylläpitää ammattitaitoaan
 • Navetta on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen ja miellyttävä työympäristö
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021