Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
LaitumetMille asioille tavoitteita asetetaan?

Kuka/ketkä?
 
Milloin?

Mihin kirjataan?
Kannustepalkan mittarit:
305 pv tuotos
poikimaväli
siemennyksiä/poikiminen
keskimääräinen soluluku/lehmä karjantarkkailussa
valkuais-% meijerimaidossa
rasva-%meijerimaidossa
meijeriin toimitettavan maidon määrä
työnantaja ja henkilöstö kerran vuodessa kannustepalkkapalaverin yhteydessä muistio palaverista
Mustialan omat laatu ja ympäristöjärjestelmän tavoitteet henkilöstö kerran vuodessa
laaturyhmän muistioon

Navetan omia tavoitteita:
lehmien elinikäistuotos yli 30 000kg
keskipoikimakerta yli 3,0
maidon laatu joka kk E-lk

navetan henkilöstö
    

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021