Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet

Hamk suorittaa yksiköiden ilmapiirimittauksia määräajoin kyselylomakkein. Näihin vastaamalla saadaan selville yksikön tila. Vastaukset tehdään nimettöminä.

Työvuorot järjestetään esitettyjen toiveiden pohjalta mahdollisuuksien mukaan. Toiveet esitetään kirjallisesti toivomusvihkoon hyvissä ajoin ennen seuraavien listojen tekoa. Kirjaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Samoin lomat suunnitellaan etukäteen jotta kaikki saisivat lomansa sopivana ajankohtana. Lomissa noudatetaan sääntöä, ettei päällekkäisiä lomia ole.

Navetalla pyritään avoimeen ilmapiiriin jossa kaikkien on mukava työskennellä. Riitaisa ilmapiiri heijastuu heti opiskelijoille. Ongelmat pyritään ratkomaan avoimella keskustelulla omassa työtiimissä jossa asiat riitelevät eivät ihmiset. Jos kuitenkin ajaudutaan umpikujaan keskusteluja jatketaan yksikön johdon kanssa.

Navetan henkilöstöstä yksi kerrallaan on Mustialan yksikön TYKY-ryhmän jäsen. Tätä kautta voimme tuoda ongelmakohtia esiin ja miettiä niihin ratkaisuja sekä osallistua henkilöstön eri TYKY-tapahtumien järjestämiseen esim. opintoretket, pikkujoulut ym., ja myös itse tapahtumiin.

HAMK järjestää henkilöstölle erilaisia tilaisuuksia ja TYKY-toimintaa joihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021