Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet

Uutta ammattitietoa navetan henkilöstö saa tilatuista ammattilehdistä:

Nauta, KM Vet ja Pellervo sekä yhteistyökumppaneiden asiakaslehdistä mm. Rehuraision Rehumakasiini, Suomen Rehun Kotieläin, Valion Maito ja me, DeLavalin Karjaviesti, Lson Jokasorkka.

Navetalla on internetyhteys. Internet on kaikkien käytettävissä.

Ammatilliseen koulutukseen jokaisella on mahdollisuus. Työnantaja kustantaa koulutusta ja siihen osallistutaan työajalla. Koulutukseen pääsy on kiinni omasta aktiivisuudesta ja mielenkiinnon aiheista. Suurin osa kursseista ym. Löytyy lehtien (Maaseudun Tulevaisuus) ja hankkeiden kautta.

Oman koulutustarpeensa jokainen voi tuoda esille kehityskeskusteluissa esimiehen kanssa. Tällöin käydään läpi missä asiaa voisi korjata ja milloin. Saadut todistukset jokainen säilyttää itse.

Hamk järjestää monipuolista koulutustarjontaa mm. TYKY-toiminnasta ym. Siihen osallistutaan aktiivisesti.

Kouluttautumista haittaa sijaisten puute. Työt pitää saada hoidetuksi koulutuksista huolimatta.

Yhteisten päämäärien toteutumiseksi ja toteutumista seurataan mm. johtoryhmän ym muistioista jotka jaetaan työpisteisiin tai ovat näkyvillä netissä hintrassa. Uusi työntekijä perehdytetään työhön, perehdytys on kaikkien vastuulla.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021