Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet

Opetusmaatilan henkilöstö:

tilanhoitaja
työnjohtaja
karjamestari
metsätyönjohtaja
karjanhoitaja
karjanhoitaja
asentaja
traktorinkuljettaja

Vastuut tehtävien hoitamisessa

Nimi  Päätehtävät ja toimintavastuut Mahdollinen sijainen
karjamestari työvuorolistat, lomalistat, sijaisten hankinta  tilanhoitaja
  tarvikehankinnat sis.rehut  tilanhoitaja
  eläintunnisterekisterin ylläpito  maitotilaneuvoja
  karjantarkkailun muistiinpanot karjanhoitajat
 
jalostussuunnittelu, siemennykset

karjanhoitajat, jalostusneuvoja
  ruokinnansuunnittelu maitotilaneuvoja, opetushenkilöstö
  eläinten ennaltaehkäisevä terveydenhuolto  karjanhoitajat
  normaalit rutiinit  
  päävastuu opiskelijoiden työnopetuksessa navetalla  
  eläinten myynnit ja siirrot karjanhoitajat
karjanhoitajat opiskelijoiden työnopetus  
 
normaalit rutiinit
 
  laadittujen suunnitelmien toteutus  
sijaiset opiskelijoiden työnopetus, normaalit rutiinit  
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021