Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Resurssit
Henkilöstö
Navetta
Karja
Lehmäperheet
Rehunvalmistus
Laitumet
Osaava ja innostunut henkilöstö on toiminnan tärkein resurssi. Opetusmaatilalla korostuu eläinten hoidon lisäksi myös osaaminen opsikelijoiden ohjauksessa.

Opiskelijoiden työpanos on merkittävä resurssi eläinten hoidossa.

Navetta on peruskorjattu "vanhoihin kuoriin" ajanmukaiseksi vuonna 1999 ja 2004.

Karjan eläinaines on korkeatasoista ja sitä kehitetään jatkuvasti. Karjasta on ostettu sonnivasikoita ks-käyttöön. 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021