Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Mustialan museo
Mustialan museoprojektin esittely
Mustialan maataloushistoriallinen museo
Maitotalous
Henkilögalleria
Vanhat sanonnat
Mustialan maataloushistoriallinen museo - kyselylomake

Mustialan uuden museon etuovi

Mustialan
Modernisoitu
Museo projekti

Vanha museon esinekortti
Mustialan museoprojekti syntyi havainnosta vanhojen Vanhan Museon esinekorttien haalistuessa, että tuo tieto olisi hyvä pitää tallessa, käytettävissä ja nykyaikaistaa sen saatavuus ja löydettävyys. Otin asian puheeksi, ja saimme aloittaa Starttihautomon puitteissa projektin vanhan tiedon taltioimisesta, arkiston digitoinnista ja noin 1930- luvulta lähtien puuttuvan tai vaillinaisten tietojen keräämisestä oppilaiden maatalous-historian opintojen yhteydessä myös museota hyödyttäen. Samalla synnytetään muse- olle sivusto, jonka kautta materiaalit olisivat löydettävissä ja museo toimisi linkkinä vanhoille kuville ja tiedoille tms.
 
Projektin ensimmäisenä vuonna 2012 puuttuvan materiaalin kerääminen aloitettiin maitotaloudesta, koska se oli opiskelijoiden materiaa- lissa parhaiten edustettuna. Seuraavina vuosina tietojen keruu jatkuu maataloushistorian opintojen puitteissa edellisistä mallia ottaen ja jo olemassa olevaa parannellen ja museon sivuille soveltaen. Sivuilla on myös kyselylomake, johon vastaamalla olet mukana parantama- ssa museosivuja antamalla ehdotuksia ja kommentteja, myös oppilaille tulevaisuudessa kerättävästä materiaalista ja niiden muodosta. Hyviä virtuaalisia museoelämyksiä!
 

Projektin aloittaja Arto Nurmela
Mustialan Starttihautomo
Mustialantie 105
31310 MUSTIALA

säpö: arto.nurmela(at)student.hamk.fi

Tekijä: Arto Nurmela. 2012. Modernisoitu museo –projekti. Mustialan Starttihautomo.

Takaisin Mustialan maataloushistoriallinen museo Mustialan Museo
HAMK - Hämeen ammattikorkeakoulu Starttihautomo
Suomen maatalousmuseo
SARKA
Museoraitti maatalousteemaisten museoiden esittely
Kansallinen digitaalinen kirjasto VirtuaaliKYLÄ

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021