Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Mustialan museo
Mustialan museoprojektin esittely
Mustialan maataloushistoriallinen museo
Maitotalous
Henkilögalleria
Vanhat sanonnat
Mustialan maataloushistoriallinen museo - kyselylomake
HENKILÖT MUSEON HISTORIASSA

Johan Ulrik Sebastian GripenbergJohan Ulrik Sebastian Gripenberg (Lähde: V. Tuorlahti. 1943)
"Maanviljelysopiston perustamispuuhiin Gripenberg osallistui v:sta 1836, jolloin Talousseura valitsi hänet jäseneksi von Haartmanin puheenjohdolla toimivaan asiaa valmistelevaan valiokuntaan. Ryhtyessään Mustialan maanviljelysopiston johtajaksi 1838 Sebastian Gripenberg oli 42-vuotias. Kyvyllään ja tarmollaan hän sai uuden oudon maatalouskoulun todella hyvin toimimaan." (Lähde: V. Tuorlahti. 1943. Mustiala 1840–1940, 100 vuotta maatalousopetusta)

Gösta GrotenfeltKarl Gustaf Johannes "Gösta" Grotenfelt (Kirjasta: 100 vuotta maatoustoimintaa)
"Maatalouteen ja maaseudun arkeen liittyvän esineistön tallennus alkoi Mustialassa jo vuonna 1891, jolloin Mustialan maanviljelys- ja meijeriopiston johtaja Gösta Grotenfelt perusti maatalouskansatieteellisen esine-kokoelman. museoksi kokoelmaa kutsuttiin ensimmäisen kerran 1892." (Lähde: Mustialan maataloushis-toriallinen museo -esite)

Antto Laiho
Antto Laiho (Lähde: V. Tuorlahti. 1943)
"Grotenfeltin kuoltua vuonna 1922 Laiho nimitettiin Mustialan maataloushistoriallisen museon hoitajaksi. Hänen aikanaan museon esinemäärä kasvoi merkittävästi (vuonna 1920 1.100 esinettä, vuonna 1933 3.385 esinettä). Laihon toimesta esineistö luetteloitiin, järjestettiin uudelleen sekä konservoitiin.
 
Laihon merkittävimpiä saavutuksia oli uuden, nykyisen maatalousmuseorakennuksen perus­taminen Mustialaan vuonna 1935." (Lähde: V. Tuorlahti. 1943. Mustiala 1840–1940, 100 vuotta maatalousopetusta)

Antto Laihon sanontoja:
»joka ei vanhaa tunne, ei hän uuttakaan ymmärrä»
Lisää: Tekijämiehen huoneentaulussa


 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021