Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Ilmakuvalinkit
Kyttälännyppylä
Vartiavuori
Mustialanlammi
Mustialan lämpökeskus
Vesistöjensuojelu
Raikonmäki

Mustialan lämpökeskus

Mustialassa on otettu käyttöön joulukuussa 2007 uusi kiinteän polttoaineen kattila. Hanke toteutettiin olemassa olevaan lämpökeskukseen. Erityisen tärkeänä nähtiin lämpökeskuksen kattilalaitoksen mahdollisuudet monen erilaisen polttoaineen käyttöön sekä laitoksen käyttö osana käytännön opetusta. Laitoksen prosessitiedot sekä ajotilannekaaviot ovat reaaliaikaisesti siirrettävissä opetuksen käyttöön.

Toimitaperiaate

Hakekattilan tulipesän perusmitoitus perustuu 35% kostealle polttoaineelle. Arina on mitoitettu 1000 kw:n mukaan, sillä käytettävän polttoaineen kosteuden tulee olla normaalisti korkeampi (40%). Arinalla voidaan polttaa hakkeen lisäksi mm. palaturvetta, viljaa,  viljan esipuhdistusjätettä, viljan kuorta ja jopa viljan pölyä. Kuivalla polttoaineella hakekattilasta on
tehoa saatavissa noin 1200 kw.

Lämpökeskuksen polttotekniikan ja ohjausautomatiikan johdosta laiteistolla saavutetaan erittäin suuri säätöalue, jolloin hakekattila voidaan pitää myös koko kesän käytössä. Aikaisemmin kesä aikaan poltettiin lämmitysöljyä.Vuoden alusta elokuun 2008 loppuun mennessä on haketta poltettu 3769m3, josta Mustialan omaa haketta on 2550m3. Lämmitysöljyä ei käytännössä ole enää poltettu lainkaan. 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021