Virtuaalikylä
Pähkinäkori
Pähkinäkorin hallinta
 
Lypsylehmän ruokinta
Tehtävänänne on selvittää kerrottujen taustatietojen ja annetun aineiston pohjalta, mikä ongelma karjassa on ja mille muille ongelmille tilanne saattaa altistaa. Pohtikaa, mistä ongelma saattaa johtua ja mitä tilanteen ratkaisemiseksi voidaan tehdä. Miettikää myös toimenpiteitä, miten kyseinen ongelma voidaan jatkossa ennaltaehkäistä.

Tehkää tarvittaessa lisäkysymyksiä, joita voidaan pohtia yhdessä, kun tehtävä käydään läpi.

Tehtävästä tehdään kirjallinen esitys opinnäytetyön mallipohjaa käyttäen. Lisäksi tehtävä esitetään suullisesti. Kirjallisessa osiossa hyödyntäkää aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Tärkeää on myös esittää omia pohdintoja ja perustella esitettyjä asioita.

 
Näytä koko tehtävä
 
Linkit:
http://www.agronet.fi/artturi
 
Tehtävään liitetyt tiedostot:


tuotantotulokset
 
Katariina Manni 2/06 HAMK Mustiala
 

 

Kommentoi kirjoitusta:
 
Tunnus (pakollinen tieto)
Salasana (pakollinen tieto)
Kommentti (pakollinen tieto)
 
 
Takaisin
 
Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2010