Nautojen ruokintateknologia

Erilaisia vaihtoehtoja ruokinnan järjestämiseen nykyaikaisissa lypsykarjanavetoissa.
Opinnäytetyö Heikki Kuisma ja Perttu Nääppä HAMK 2009

Kiskoilla kulkeva säilörehunjakovaunu

 Säilörehunjakovaunu, video 6:42

Täyttöpöytä, josta kiskovaunu täytetään säilörehulla, on täytettävä pari kertaa viikossa. Säilörehu otetaan laakasiilosta traktorin etukuormaimella ja siirretään täyttöpöydälle. Täyttöpöydän pohjakuljettimella siirretään rehua ylöspäin. Pohjakuljetinta hallitaan kaukosäätimellä traktorista. Kiskoilla kulkeva säilörehuvaunu ajetaan täyttöpöydän alle ja vaunun pohjamatto siirretään taakse. Vaunu tulee täyttää kaksi kertaa päivässä. Repijälaite ja pohjakuljetin käynnistetään ja annetaan niiden käydä, kunnes vaunu on täynnä. Kiskovaunu ajetaan takaisin latauspaikalle, josta se lähtee jakamaan automaattisesti tiettyinä kellonaikoina tai käsin ohjattuna.

 

Rehunjaon alkaessa vaunu lähtee latauspaikalta ruokintapöydälle, jossa se alkaa jakaa kulkukiskoissa olevien paikkamerkkien perusteella rehua paikkakohtaisesti. Vaunussa on vaaka, jonka perusteella se jakaa kunkin paikkamerkin kohdalle määritetyn kilomäärän. Vaunu jakaa ohjelmoidun määrän rehua ja palaa latauspaikalleen.

 

Täyttöpöytiä ja säilörehunjakovaunuja on saatavissa eri kokoisina. Säilörehunjakovaunuja on saatavana akku- tai verkkovirtakäyttöisenä. Lisävarusteina on saatavana mm. automaattinen täyttö, jossa vaunu osaa itse täyttää säiliön täyttöpöydän avulla.

Säilörehunjakovaunu
 
Säilörehunjakovaunu, video 6:42

Aluksi poistetaan muovi ja verkko rehupaalista. Tämän jälkeen lastataan paali säilörehunjakovaunuun ja poistetaan paaliin mahdollisesti jääneet muovit ja verkot. Jakovaunu siirretään ruokintapöydälle.

 

Rehunjako aloitetaan leikkaamalla paalista noin 5 cm:n vahvuisia siivuja, jotka putoavat poikittaiskuljettimelle. Tämän jälkeen käytetään kuljetinta sen aikaa, että lehmän edessä on tarpeeksi rehua. Siirrytään seuraavan lehmän eteen ja puretaan paalia kuten edellä. Paalista jää lopuksi pieni siivu, jota kone ei pysty jakamaan. Tämä siivu pudotaan lastauspiikkien avulla ruokintapöydälle, josta sen voi käsin siirtää lehmien eteen.

 

Säilörehunjakovaunuja on saatavana yhden tai kahden paalin vetoisena. Vaunuja on saatavana myös monipyörävedolla. Säilörehunjakovaunuvaihtoehdoissa on sekä sähkö-, bensiini- että dieselmoottorilla toimivia. Lisävarusteita ovat mm. rehuleikkuri ja kuormain, joilla voi irrottaa rehua siilosta sekä-, lastauskauha piikkien tilalle hienosilputtua rehua varten. Myös lisäpiikkejä on saatavilla.

 
 
Pienkuormain
 
Pienkuormain, video 2:59

Aluksi työnnetään rehujäänteet nuorkarjalle ja ummessa oleville. Tämän jälkeen aloitetaan rehun irrotus ja siirto ruokintapöydälle. Rehua siirretään ruokintapöydälle niin paljon kuin on tarpeen. Aikaa pöydän puhdistukseen ja rehun jakoon kuluu 10-15 minuuttia/kerta ja jakokertoja on kaksi päivässä.

 

Pienkuormaimia on useita kokoluokkia aina 500 kilosta alkaen. Ohjausvaihtoehdot ovat liukuohjattu tai runko-ohjattu. Erilaisia työvälineitä on lukematon määrä esimerkkeinä mainittakoon erilaiset kauhat, rehupihti, jauhokauha, trukkipiikit ja harjat.

 
 
Paalinpurkain
 
Paalipurkain, video 6:40

Aluksi tuodaan rehupaali lastauspiikeille ja paalin ympäriltä poistetaan muovi ja verkko. Seuraavaksi nostetaan rehupaali purkaimeen ja otetaan loput paaliin jääneet muovit ja verkot pois. Paalinpurkain siirretään ruokintapöydälle.

 

Rehun jakaminen aloitetaan käynnistämällä purkain, joka leikkaa paalista 10-15 cm:n levyisiä pötköjä. Paalia purettaessa ajetaan ruokintapöydällä hitaasti eteenpäin, jotta saadaan jaettua haluttu määrä rehua. Paalin purkaminen kestää noin kaksi minuuttia. Paalikammio tulee täysin tyhjäksi, joten käsityötä ei ole.

 

Tällainen paalinpurkain on hyvin harvinainen Suomessa. Paalinpurkainta on saatavissa kahta eri kokoa, suurempi koko on tarkoitettu pidemmille paaleille. Lisävarusteina on saatavana mm. lietso tai mattokuljetin olkikuivitusta varten.

 
 
Ketjuruokintapöytä + säilörehutorni
 
Ketjuruokkija, video 2:06

Tämä ruokintajärjestelmä toimii automaattisesti kaksi kertaa vuorokaudessa. Koska säilörehu varastoidaan ilmatiiviiseen torniin, rehunsiirto voidaan automatisoida. Käsi käytössä järjestelmä käynnistetään yhteisestä ohjauskeskuksesta. Säilörehutornissa rehunpurkain käynnistyy ja lietso puhaltaa irrotetun säilörehun ketjuruokintapöydälle. Ketjuruokintapöydän kuljetin alkaa pyöriä hitaasti ja vie tippuvan rehun eteenpäin. Rehua puretaan ketjuruokintapöydälle määrätty aika jolloin ketjuruokintapöytä on pyörähtänyt noin kierroksen.

 
 
Väkirehukioski

Väkirehukioski toimii täysin automaattisesti, kunhan huolehditaan siitä, että siiloissa on väkirehua ja väkirehun annostelu on kalibroitu. Siilot ja mylly ovat eläintilan ulkopuolella, josta spiraalit tuovat väkirehut kioskiin.

 

Väkirehun annostelu tapahtuu siten, että lehmän saapuessa väkirehukioskille. Kioski tunnistaa lehmän sen kaulassa olevasta transponderista ja sulkee takaportin. Kioskissa on pienet siilot väkirehuja ja kivennäisiä varten. Kun siilot tyhjenevät, spiraalit käynnistyvät automaattisesti ja tuovat lisää väkirehuja. Viljan loppuessa myös mylly käynnistyy automaattisesti ja jauhaa kioskin siilon täyteen. Tämän jälkeen kioski annostelee kaukaloon lehmälle määritetyn väkirehuannoksen. Väkirehuannos määritetään lehmän tuotosvaiheen mukaan. Lehmälle on määritetty tietty aika syödä annoksensa, jonka jälkeen takaportti avautuu ja lehmä poistuu, jotta seuraava lehmä pääsee syömään. Takaportti suojaa lehmää muiden lehmien häiriköinniltä.

 

Ruokintakioskiin saatavia lisävarusteita ovat mm. lisärehusiilot erilaisia väkirehuja varten, takaportti ja yhteys tuotannonohjaus ohjelmistoon.

 

 
 
Väkirehurobotti
 
Väkirehurobotti, video 4:25

Väkirehurobotti on käytännössä yhtä automaattinen kuin ruokintakioski. Tarvitsee huolehtia vain siitä, että siiloissa on väkirehua väkirehurobotin siilojen täyttöä varten sekä kivennäistä väkirehurobotin omassa siilossa. Väkirehurobotin väkirehun annostelu tulee kalibroida säännöllisesti ja laitteen toimintaa on hyvä seurata säännöllisesti. Tässä väkirehurobotissa on vaakaperusteinen jako.

 

Väkirehun jako alkaa siitä, kun väkirehurobotti lähtee latauspaikaltaan täyttöpaikalle. Väkirehurobotti täyttää säiliönsä ennen jokaista jakokertaa. Väkirehut siirretään spiraalikuljettimella eläintilan ulkopuolella olevista siiloista väkirehurobottiin. Viljaa lisättäessä mylly käynnistyy automaattisesti ja jauhaa niin kauan kunnes säiliö on täysi. Täyttö pysähtyy kunkin väkirehujakeen osalta, kun robotin siilo on anturin mukaan täysi. Täytön päätyttyä väkirehurobotti lähtee jakamaan väkirehut. Väkirehurobotti tunnistaa lehmät kulkukiskossa olevien paikkamerkkien perusteella. Väkirehurobotti jakaa kullekin lehmälle sen tuotosvaiheen mukaan määritellyn väkirehuannoksen. Jaettuaan väkirehut kaikille lehmille väkirehurobotti palaa latauspaikalleen. Väkirehurobotti tekee samanlaisen kierroksen nuorkarjalle, jotka ovat toisessa päässä kiskoa.

 
Väkirehurobotteja saa erikokoisilla siiloilla varustettuna. Väkirehujen jako perustuu joko tilavuuteen tai vaakaan. Väkirehurobottia on saatavana erilaisilla ohjausjärjestelmillä, jotka on mahdollista yhdistää tuotannon seurantaan. Lisävarusteena on saatavana mm. lisäväkirehusiiloja ja transpondertunnistus.

 Kiskoilla kulkeva seosrehuvaunu
Seosrehun jako kiskovaunulla video, kesto 7min 10 sek

Aluksi täytetään täyttöpöytä säilörehulla. Tämän jälkeen laitetaan olkipaali paalisilppuriin. Vaunu kulkee automaattisesti määritettyinä kellonaikoina ja täyttää itsensä sekä jakaa seoksen automaattisesti. Vaunussa on vaaka, jonka ansiosta rehujakeita voidaan laittaa reseptissä olevien määrien mukaan. Seoksen valmistus aloitetaan lisäämällä vaunuun säilörehu täyttöpöydältä. Seuraavaksi vaunu siirtyy väkirehujen täyttöpaikalle ja seokseen lisätään valkuaisrehua, jonka jälkeen lisätään kauraa ja ohraa omista siiloistaan. Kivennäisiä ja erikoisrehuja ei lisätä jokaiseen jakoon, videollakaan niitä ei lisätty. Kun kaikki rehujakeet on lisätty seokseen, vaunu kytkeytyy sekoitusmoottoriin. Rehua sekoitetaan ohjauspaneeliin määritetty aika, jonka jälkeen seos on valmista jaettavaksi.

Seoksen jako alkaa, kun vaunu lähtee sekoituspaikalta ruokintapöydälle. Vaunu jakaa vain toiselle puolelle ruokintapöytää, joten sen pitää kääntyä kiskoissa olevien automaattisten vaihteiden avulla ympäri. Näin purkuluukku saadaan toiselle puolen ruokintapöytää. Vaunu ajaa määrätyn ruokintaryhmän kohdalle, jossa se aloittaa seoksen jakamisen. Vaunu kulkee ruokintaryhmän kohdalla niin kauan edestakaisin, kunnes seos on jaettu.
 
 Olkisilppurilla lisätään olkea nuorkarjan ja ummessa olevien lehmien seokseen. Kun paali on laitettu silppuriin, siitä poistetaan verkko. Seosrehuvaunu siirtyy automaattisesti olkikuljettimen alle, josta se ohjelmoidun kilomäärän olkea seokseen. Tämän jälkeen vaunu siirtyy ottamaan muita rehuja.

Kiskoilla kulkevaan seosrehuvaunuun on saatavissa lisävarusteena aura, joka siirtää keskellä ruokintapöytää olevat rehut lehmien eteen samalla kun uutta seosta jaetaan. Muita lisävarusteita ovat mm. paalisilppuri, lisäruuvi sekoitukseen, lisärehuannostelijat ja kivennäisannostelija.

Seosrehuvaunu + visiiriruokintapöytä

Aluksi seosrehuvaunu siirretään rehukeskukseen laakasiilojen eteen, joissa on perunarehulla peitettyä tuoreleikettä ja mäskiä. Seosrehuvaunussa on vaaka, jota seuraamalla seoksen tekijä laittaa tarvittavan kilomäärän kutakin rehua. Kun perunarehu + tuoreleike ja mäski on lisätty seokseen, seosrehuvaunu siirretään väkirehujen täyttöpaikalle. Siellä vaunuun laitetaan aluksi yksi rehupaali, jonka jälkeen vaunun sekoitusruuvit käynnistetään. Samalla aloitetaan tuoresäilötyn viljan lastaaminen vaunuun kierukalla. Säilörehupaaleja tuodaan yhteensä neljä kappaletta. Paalien laiton ohessa lisätään myös rypsirouhetta kilomääriä seuraten, jotta seokseen tulee oikea määrä rypsiä. Lopuksi lisätään kivennäiset ja seleeni käsin sangosta kaatamalla. Seosta sekoitetaan niin kauan kuin seoksen tekijä parhaaksi katsoo. Seoksen ollessa valmista siirretään seosrehuvaunu ruokintapöydän luo.

Seoksen jakaminen aloitetaan avaamalla visiiriruokintapöytä. Ruokintapöytä kolataan tarvittaessa, mutta yleensä se on tyhjä. Seosrehuvaunulla ajetaan riittävän lähelle ruokintapöytää, siirretään purkumatto sivulle ja aloitetaan purku. Rehua jaetaan kullekin ruokintaryhmälle seoksentekijän parhaaksi katsoma määrä. Lopuksi visiiriruokintapöytä suljetaan.
 
Seosrehuvaunu voi olla myös ajettava. Seosrehuvaunuja on saatavina vaaka- tai pystyruuvilla sekä lapasekoittimella varustettuina. Seosrehuvaunujen tilavuudet vaihtelevat noin 10-50 m3 välillä. Seosrehuvaunuun on saatavana lisälaitteina mm. vaaka, hydraulinen täyttökauha, pidempi hydraulisesti säädettävä purkumatto, lisää silppuavia teriä ja säilörehun jyrsinkuormain.

 

Seosrehusekoitin + mattoruokkija

 Mattoruokkija, video 8:08

Aluksi tyhjään seosrehusekoittimeen laitetaan käsin kahta eri kivennäistä. Tämän jälkeen pyöräkuormaajalla lisätään rypsirouhetta, mäskiä, viljaa ja tuoreleikettä. Seuraavaksi sekoitin käynnistetään pyöräkuormaajan ohjaamossa olevasta kauko-ohjaimesta tai seosrehusekoittimen hallintapaneelista. Seosrehusekoittimessa on erillinen selkeä vaakanäyttö, joka näkyy hyvin pyöräkuormaajan ohjaamoon. Sekoittimen käynnistyttyä lisätään säilörehu ja mahdollisesti muut korsirehut. Seos saa sekoittua 10-15 minuuttia ennen kuin seos jaetaan.

 

Seoksen jako käynnistetään seosrehusekoittimen hallintapaneelista tai automatiikka jakaa seoksen tiettyinä kellonaikoina. Jako tapahtuu siten, että sekoitin ja ruokintamatto käynnistetään, jonka jälkeen avataan pohjaluukkua hydraulisesti. Seosrehumassa kulkee matolla eteenpäin, kunnes aura pudottaa sen oikealle ruokintaryhmälle. Aura kulkee niin kauan edestakaisin pudottaen seosta, että oikea määrä tulee jaettua. 

Seosrehusekoittimia saa eri kokoisina (10-50 m3) ja eri sekoitusmenetelmillä (vaakaruuvi, pystyruuvi ja lapasekoitin) laitemerkistä riippuen. Lisävarusteita ja erilaisia variaatioita laitteen käyttöön liittyen on lukuisia, joista jokainen löytää varmasti tarpeitaan vastaavaan.

 

Mattoruokkijan saa yhdelle tai molemmille puolille jakavana ja räätälöidyn mittaisena. Mattoruokkijaa voidaan ohjata omasta ohjauskeskuksestaan tai sen ohjaus voidaan yhdistää esim. seosrehusekoittimen ohjauspaneeliin.

 
 
Erillisjuottoautomaatti
 
Juottoautomaatti, video 9:12

Erillisjuottoautomaatti toimii automaattisesti lukuun ottamatta maitojauheen lisäämistä, laitteen kalibrointia ja pesua.

 

Automaatti tunnistaa vasikan sen kaulassa olevasta transponderista vasikan tullessa juoma-asemalle. Automaatti tekee kerralla puolen litran annoksen lämmintä juomaa maitojauheesta. Vasikka imee juoman tutin kautta. Juotuaan maitoannoksensa vasikka poistuu juoma-asemalta.

 

Juottoautomaatteja on maitojauhe-, maito- ja yhdistelmäautomaatteja. Yhdistelmäautomaateissa voi käyttää sekä maitojauhetta, että maitoa. Lisävarusteena on saatavana mm. lisä juoma-asema.

 
 
Hapanjuoma-automaatti
 
Hapanjuotto, video 7:36

Hapanjuoma-automaatista juotetaan hapatettua maitojuomaa ja vasikat saavat juoda sitä yleensä vapaasti, mutta juottaa voidaan myös rajoittaa. Hapanjuoma-automaatit ovat kaikki melko samanlaisia ja toimintaperiaatteiltaan yksinkertaisia. Laitteistoon kuuluu lähinnä tiivis astia, jossa on ajastimella varustettu sekoitin ja lämmitysvastukset sekä juottoletkut.

 

Ennen juomaseoksen tekoa säiliö pestään ja huuhdellaan epäpuhtauksista. Tyhjään säiliöön laitetaan noin 50 litraa lämmintä vettä pohjalle, jotta sekoitin yltää hyvin veteen. Tämän jälkeen laitetaan sekoitus päälle ja lisätään AIV-liuos veteen, jonka jälkeen lisätään maitojauhe. Kun maitojauhe on liuennut veteen, lopetetaan sekoitus ja viedään säiliö vasikoiden karsinan viereen. Seuraavaksi laitetaan lämmitysvastukset päälle ja lisätään loppuvesi. Lopuksi laitetaan tuttien letkut säiliöön ja tutit telineisiin. Tämän jälkeen käynnistetään ajastettu sekoitus jotta hapanjuoma ei lajitu ja vasikat pääsevät juomaan.

 
 
Vasikoiden väkirehuannostelija

Väkirehuannostelijoita on monenlaisia. Sellaisen voi tehdä itse tai ostaa valmiin kaupasta. Tämä on helppo tapa pitää vasikoilla vapaasti väkirehua tarjolla. Laite kiinnitetään karsinan seinään ja kaadetaan väkirehua säiliöön. Syöntikuppi on välillä hyvä puhdistaa.

 
 
©Virtuaalikylä