Opinnäytetyön raportti Kyntöaurat;  Oppimateriaalia maatalousalan opetukseen.
Anni Lyyra Savonia amk 2009.
 
 
©Virtuaalikylä