Antto Laiho

"Antto Laiho, agronomi, fil. maisteri ja maanmittausinsinööri, 1/XI 190831/VIII 1937. Siirtyi Mustialaan Pohjois-Karjalan maanviljelysseuran sihteerin toimesta."

Opetustoimintaa

"1908–09 Laiho myös opetti kirjanpitoa silloin vielä toiminnassa olleen ylemmän meijeriosaston vii- meiselle vuosikurssille sekä aikajakson 1919–28 useimpina vuosina yhteiskunta-aineita ja asioimis-kirjoitusta juustonvalmistajakurssilaisille. 1911–17 hän opetti yhteiskunta-aineita vielä Tammelan veistokoulussakin.

Maamiesopistossa lehtori Laihon rouva opettajatar Alma Laiho v:sta 1921 hänen puolestaan opetti suomenkieltä, lukuunot-tamatta asioimiskirjoitusta."

Uudisraivaaja

"Laihon opetusala maamiesopistossa käsitti enemmän kuin muiden opettajien sellaista, mikä oli maatalousopetuksessamme uutta. Hän joutui vielä enemmän kuin muut »uudisraivaajaksi» alallaan. Erikoisesti Antto Laihon harrastus kohdistui osuus-toimintaan, maatalouden historiaan ja kunnallisasioihin. Monesta oppilaasta hän ehkä näytti osuustoiminta-aatteessaan menevän liiankin pitkälle, mutta myöhemmin käytännössä heistä kumminkin useimmiten on tullut osuustoiminnan lämpimiä ystäviä."

MuseotoimintaaAlma Laiho (Lähde: Kirjasta: V. Tuorlahti. 1943. Mustiala 1840–1940, 100 vuotta maatalousopetusta. Forssan Kirjapaino Oy. Forssa (sivut 94-96))

"Laiho on Mustialaan jättänyt itsestään monta pysyväistä merkkiä, jotka tulevat jälkipolvillekin yhä muistut-tamaan hänestä. Eräs niistä on Alma ja Antto Laihon stipendirahasto (YTJ), josta jaetaan apu- rahoja oppilaille. Aikoinaan Grotenfeltin aloitteesta aikaansaatua maatalousmuseota Laiho on hartaasti vaalinut. Virallisestikin hän oli Mustialan museon hoitajana vuodesta 1922. Harrastus vanhan maataloutemme tunte-miseen ja sen muistomerkkien tallettamiseen tarttui myös oppilaisiin ja varmaan monasti myös museossa käyneisiin retkeilijöihin. Pääasiassa Antto Laihon ja maamiesopistossa oppilaina olleiden henkilöiden keräi-lytyön kautta museon kokoelmat kasvoivat huomattavasti."

Uusi museo

"Uutta tiilistä museorakennustakaan, joka saatiin 1935, ei varmaankaan olisi tullut jollei hän olisi vuosikausia sitkeästi ajanut sen asiaa.
Mustialan Uusi MuseoOnnistumiseen lienee myötävaikuttanut sekin, että Laiho 1929–37 oli myös maamiesopiston johtajana, jossa ominai-suudessa ehkä saattoi ajaa museonkin asiaa suuremmalla ponnella kuin ennen pelkkänä lehtorina."

Toimia ja kirjoitelmia

"Laiho on julkaissut joukon kirjoitelmia, joista suurin osa kunnallis-toiminnan ja maataloushistorian aloilta. Että hän oli osuustoimin-tamies käytännössäkin eikä vain teoriassa ilmenee siitäkin, että hän kuului paikkakunnan useimpien osuuskuntien (mukana myös maa- miesopiston oppilaiden osuusruokala) perustajiin sekä toimimiehiin niiden alkutaipaleella ja aikansa sallimassa määrässä vielä niiden säännöllisen toiminnan vakiinnuttuakin. Paljon Antto Laihoa on käytetty myös kunnan ja seurakunnan luottamustehtävissä. Ansioistaan kunnallis- ja osuustoimintamiehenä hän sai kunnallisneuvoksen arvonimen 1926.

Vielä erottuaan maamiesopiston lehtorin ja johtajan toimista siirtyessään eläkkeelle 1937 Laiho edelleen hoiti Mustialan museota sekä eräitä kunnan ja osuuskuntien luottamustoimia. Kuolema katkaisi hänen työntäyteisen elämänsä 17/XII 1942.
"


Lähde lainaus: V. Tuorlahti. 1943. Mustiala 18401940, 100 vuotta maatalousopetusta. Forssan Kirjapaino Oy. Forssa. (sivut 94-96)


Takaisin Henkilögalleria Mustialan maataloushistoriallinen museo      

 
 
©Virtuaalikylä