Sikojen niveltulehdukset      

Sikojen niveltulehdukset ovat lisääntyneet kaiken tyyppisissä sikaloissa viime vuosina aiheuttaen noin puolet ruhojen hylkäyksistä teurastamoilla. Niveltulehdukset aiheuttavat paljon kustannuksia sikatiloille teurastamohylkäyksien, hidastuneen kasvun ja lääkitysten kautta. Porsastuotantotiloille kustannuksia muodostuu välityskelvottomista porsaista, sillä ontuvia porsaita ei huolita välitykseen. Sairaita sikoja voidaan joutua myös lopettamaan tilalla, jolloin myös lopettamisesta ja radon hävittämisestä aiheutuu kustannuksia puhumattakaan lisääntyneestä työmäärästä, jota sairaiden eläinten hoito aiheuttaa
Tässä työssä on esitelty niveltulehdukselle altistavia tekijöitä, nostettu esille niveltulehduksien merkittävyyttä sikataloudelle ja annettu keinoja ennaltaehkäistä niveltulehdusta sikaloissa.
Työssä on kerrottu niveltulehduksista yleisesti ja jaoteltuna pikkuporsaisiin, lihasikoihin ja emakoihin, jossa on kerrottu juuri näiden sikaryhmien niveltulehdukselle altistavista tekijöistä. Työssä on esitelty myös niveltulehduksen hoitoa, aiheuttajabakteereita ja oireita.

Työ on toteutettu osana opinnäytetyötä Savonia ammattikorkeakoulussa.

                               Klikkaa kuvaa päästäksesi sisään
   

Creative Commons -lisenssi
Sikojen niveltulehdukset
jonka tekijä on Hanna Kainulainen on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä.

hanna_kainulainen(at)hotmail.com 
 
©Virtuaalikylä