Mappi
Työpöytä
Valokuva-albumi
Videot

Tilan eläimet

Ruokinta ja hoito

Laatu ja ympäristö

Tuotteet

Rakennukset ja rakennelmat

Ruokinta
Vuohen ruokinta
Esimerkki lypsykutun ruokinnasta
 
Rehut
Heinä
 
Lypsy
Vuohen lypsy 
   

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2011