Virtuaalikylän Tietolaari
Index Luonto ja ympäristö
 
 
Elonkierto
Elonkierto on MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) perustama maatalousaiheinen esittelypuisto, joka sijaitsee Loimijokilaaksossa Jokioisissa, keskellä maatalouden muovaamaa kulttuurimaisemaa. Puistoalueella esitellään maataloutta, maataloustutkimusta ja sen sovelluksia.
9.2.2007
Kestävä Kehitys
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Teemat, kriteerit ja itsearvointien kysymyslistat. Runsaasti aineistoa ohjelman rakentamiseksi.
19.8.2008
Laidunpankki
Tietoa maisemalaiduntamisesta ja sen toteuttamisesta käytännössä.
13.12.2008
Luonnon monimuotoisuus
Tietoa on tarjolla esimerkiksi kasveista, eläimistä, geenivaroista ja maisemasta. Sivustolla esitellään myös taloudellisten ohjauskeinojen näkökulma monimuotoisuuden suojeluun. Jokioisten kartanoprojektin yhteydessä esitellään MTT:n kampuksen kulttuuriympäristöä ja kasvistoa.
9.2.2007
LuontoPortti
Tämä palvelu tutustuttaa sinut Suomen kasveihin, perhosiin ja lintuihin. Olemme lähteneet liikkeelle erityisesti kasveista, jotka kukin on esitelty kattavien tekstien ja useiden kuvien avulla. Sivustomme helmi on kasvientunnistuspalvelu. Sen avulla vieraiden kasvien tunnistaminen on helppoa ja hauskaa. Huom! Palvelun kielinä myös ruotsi, englanti ja saksa.
8.9.2008
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, maataloustieteiden laitos,metsätieteiden laitos ja taloustietaan laitos.
29.4.2010
Metsä vastaa -verkkopalvelu
Kattavasti tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta sekä metsän- ja luonnonhoidosta. Myös metsäalan uutisia ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ylläpitämä yhteiskunnallisen viestinnän palvelu.
2.4.2010
MTT
MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalat ovat Biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Kotieläintuotannon tutkimus, Kasvintuotannon tutkimus, Taloustutkimus, Teknologiatutkimus ja Ympäristötutkimus.
30.4.2010
Perinnemaisemat
Varsinais-Suomen perinnemaisema yhdistyksen laaja sivusto perinnemaisemista ja niiden hoidosta. Sisältää kasvi- ja aluekuvauksia ja erilaisia työohjeita.
12.6.2007
Sanasto
e-Dictionary suomi-ruotsi-engalnti-puola.
Tuotettu eFarmer-hankkeessa.
30.4.2010
Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisut
Maataloustieteen päivien julkaisut v 2010, 2008, 2006 ja 2004.
3.5.2010
UPM Metsä
Metsäyhtiö UPM:n materiaali kokonaisuus suomalaisesta metsästä. Lähde retkelle metsään!
29.10.2007
Virtuaalisuo
Leivonmäen kansallispuiston virtuaalisuo. Tietoja suoekosysteemistä ja suoluonnosta.
31.10.2007
Ympäristöhallinnon verkkopalvelu
Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), 13 alueellista ympäristökeskusta ja kolme ympäristölupavirastoa. Se koostuu laajasta valtion ympäristöhallinnon yhteisestä sivustosta sekä suppeammista organisaatiosivustoista, joilla esitellään palvelua ylläpitävät hallinnon virastot ja niiden toiminta. Lisäksi palvelu sisältää erillisiä teemasivustoja. Hallinnon yhteisen palvelun päävalikon aihealueet vastaavat ympäristöhallinnon toimialaa ja tehtäviä.
29.5.2007
 
Takaisin