Virtuaalikylän Tietolaari
Index Teknologia
 
 
Hiehohotelli
Runsas tietopaketti hiehojen kasvatuksen ulkoistamisesta. Kohdassa tulokset mm. talousmallit. Kohdassa toimintamallit mm. sopimuspoohjat. Kohdassa ajankohtaista seminaariesitykset.
Hanke on toteutettu vuosina 2009-2011. Toteuttajat Savonia amk,TTS, MTT, Evira ja ETT
12.1.2012
Kyntöaurat
Havainnollinen esitys kyntämisestä, auroista ja niiden säätämisestä. Sisältää runsaasti kuvia. Opinnäytetyö Anni Lyyra Savonia ammattikorkeakoulu 2009. Kts. myös Kyntöaurat raportti.
8.12.2009
Kyntöaurat raportti
Lisätietoa kyntämisestä. Opinnäytetyön raportti. Anni Lyyra Savonia ammattikorkeakoulu 2009. Katso myös aineisto kyntöaurat.
14.12.2009
LuomuTIETOverkko
Paljon hyvää tietoa Luomusta. Katso erityisesti kohdasta materiaalit. Kohdasta Info löytyvät viittauskäytännöt ja käyttöoikeudet. Ylläpitäjä Helsingin Yliopisto Ruralia-instituutti
9.1.2012
Maaseudun energia-akatemia
HY, Seamk ja JAMK ovat käynnistäneet Maaseudun energia-akatemia -nimisen hankkeen. Tavoitteena on maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen sekä tilojen omien uusiutuvien energialähteiden tehokas käyttöön otto.
Kohdissa laskurit ja materiaalit runsaasti uusinta tietoa kaikkien käyttöön.
22.10.2013
Maatalouden ergonomiaratkaisut
Maatalouteen ja poronhoitoon on olemassa useita työtä keventäviä ja työturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Sivustolla esiteltävät hyvät ratkaisut kuvataan ja perustellaan ergonomian kannalta. Ratkaisusivuilta löytyy myös niihin liittyvää kirjallisuutta ja linkit ratkaisua myyvien yritysten sivuille. Maatalouden, työterveyshuollon ja ergonomian asiantuntijapaneeli on hyväksynyt kaikki ratkaisut.
22.10.2013
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, maataloustieteiden laitos,metsätieteiden laitos ja taloustietaan laitos.
29.4.2010
MMM/ Maaseudun rakentaminen
Maa- ja Metsätalousministeriön rakennusmääräykset ja -ohjeet.
19.10.2006
MTT
MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalat ovat Biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Kotieläintuotannon tutkimus, Kasvintuotannon tutkimus, Taloustutkimus, Teknologiatutkimus ja Ympäristötutkimus.
30.4.2010
MTT/ Jaloittelutarhat
Tutkimustietoa ja käytännön kokemuksia jaloittelutarhoista sekä jaloittelua ja ulkoilua koskevat säännökset.
19.10.2006
MTT/Maitokoneet-yksikkö
Maatilan maidonkäsittelylaitteiden neuvonnan kehitys- ja tukiyksikkö. Tutkimus, julkaisut, asiantuntijat. Neuvontamateriaali Esa Manninen.
19.10.2006
Nautojen ruokintateknologia
Lyhyet tekstit ja erittäin havainnolliset videot käytössä olevista ruokintalaitteissa nykyaikaisilla lypsykarjatiloilla.
11.2.2009
Perinnepäivä
Vanhoja koneita ja perinteisiä työtapoja.
Kuvattu Vanhan Savotan Perinnepäivässä Luopioisissa 2008.
30.4.2010
Sanasto
e-Dictionary suomi-ruotsi-engalnti-puola.
Tuotettu eFarmer-hankkeessa.
30.4.2010
Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisut
Maataloustieteen päivien julkaisut v 2010, 2008, 2006 ja 2004.
3.5.2010
Ympäristöhallinnon verkkopalvelu
Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), 13 alueellista ympäristökeskusta ja kolme ympäristölupavirastoa. Se koostuu laajasta valtion ympäristöhallinnon yhteisestä sivustosta sekä suppeammista organisaatiosivustoista, joilla esitellään palvelua ylläpitävät hallinnon virastot ja niiden toiminta. Lisäksi palvelu sisältää erillisiä teemasivustoja. Hallinnon yhteisen palvelun päävalikon aihealueet vastaavat ympäristöhallinnon toimialaa ja tehtäviä.
29.5.2007
 
Takaisin