Virtuaalikylän Tietolaari
Index Kotieläintalous Lampaat ja vuohet
 
 
Ahvenanmaanlampaan pässilinjat
Selvitys yhdeksästä pässilinjasta. Laatinut Katja Sikka osana opinnäytetyötä.
23.3.2011
Kotieläinten rotuja
Lyhyitä videoklippejä Suomessa olevista nauta-, lammas- ja sikaroduista.
30.4.2010
Laidunpankki
Tietoa maisemalaiduntamisesta ja sen toteuttamisesta käytännössä.
13.12.2008
Lammastuotannon tietopaketti
Hyvä tapa toimia -lammasketjussa opas.
Opas on osa elintarviketalouden kansallista laatustrategiaa. Materiaalissa on keskitytty erityisesti niihin tuotannon osa-alueisiin, jotka vaikuttavat eläinten hyvinvointiin, lopputuotteiden laatuun ja toimijoiden taloudelliseen tulokseen.
22.10.2013
Lampaan keritseminen
Oppimateriaali.Lampaan keritsemisessä tarvittavat välineet, erilaiset keritsemistavat ja niiden suorittaminen vaihe vaiheelta.
19.10.2006
Lampaan lihan ja villan tuottaminen
Oppimateriaali on tehty tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon lampaanlihan ja villan tuottaminen vapaaehtoisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten aiheiden perusteella. Oppimateriaali sopii hyvin myös lampaista kiinnostuneiden itseopiskelumateriaaliksi.Tekijä Virve Hindström, 2014.
11.12.2014
Lampaiden kuntoluokitus
Ohje ja lomake lampaiden kuntoluokituksen tekemiseen. Tekijä Liisa Honkasalo HAMK Mustiala. Materiaali on osa Liisan opinnäytetyötä, katso lyhennelmä työstä kohdasta Lampaiden ruokinnan onnistumisen mittarit.
29.5.2007
Lampaiden ruokinnan onnistumisen mittarit
Keinoja seurata ruokinnan onnistumista lammastiloilla.
9.5.2007
Lampolan suunnittelu
Materiaalia lampolan suunnittelusta. Aiheena mm. lampolatyypit, lampolan olosuhteet, vanhan ja uuden rakennuksen vertailua sekä lampolaesimerkkejä. Materiaali perustuu Hämeen ammattikorkeakoulussa tehtyyn opinnäytetyöhön.
26.4.2007
MTT
MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalat ovat Biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Kotieläintuotannon tutkimus, Kasvintuotannon tutkimus, Taloustutkimus, Teknologiatutkimus ja Ympäristötutkimus.
30.4.2010
Rehutaulukot
Viralliset Suomessa käytettävät kotieläinten rehujen rehuarvot ja niiden laskentaperusteet sekä ruokintasuositukset.
19.10.2006
Ruhojen luokitusohjeet
Naudan, sian ja lampaan ruhojen luokitusohjeet.
19.10.2006
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva lammas
Lampaiden pitoa koskevat säädökset ja suositukset. Eviran julkaisu, vuosi 2009
24.10.2013
Tavoitteena terve ja hyvinvoiva vuohi
Vuohien pitoa koskevat säädökset ja suositukset. Eviran julkaisu, vuosi 2009
30.4.2010
 
Takaisin