Virtuaalikylän Tietolaari
Index Talous ja yrittäminen
 
 
Hevosyrittäjyys
Tietoa hevosyrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville.Vastauksia kysymyksiin: Miksi yrityksen kannattavuussuunnittelu kannattaa? Millaista ympäristölainsäädäntöä hevostallitoiminnassa noudatetaan? Entä mitä asioita kannattaa huomioida hevosten ruokinnassa tai tallin rakentamisessa?
19.10.2006
Hiehohotelli
Runsas tietopaketti hiehojen kasvatuksen ulkoistamisesta. Kohdassa tulokset mm. talousmallit. Kohdassa toimintamallit mm. sopimuspoohjat. Kohdassa ajankohtaista seminaariesitykset.
Hanke on toteutettu vuosina 2009-2011. Toteuttajat Savonia amk,TTS, MTT, Evira ja ETT
12.1.2012
Investointilaskelma
Laskentapohja, jonka avulla voit tehdä investointien ja rahoituksen suunnittelua.
19.9.2008
Kansallinen ruokastrategia; taustaselvitys
Tietoa suomalaisesta elintarvikeketjusta, alan trendit ja haasteet kotimaassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
Julkaistu 06/09. Julkaisija MMM
20.8.2009
Katelaskureita
Luomutuotannon ja luomutuotantoon siirtymisen kannattavuuden arviointiin katelakuri kasvinviljelytiloille ja katelaskuri maidontuotantoon. Laskelmat ProAgria ja julkaisu Agronet-portaali.
19.7.2010
LuomuTIETOverkko
Paljon hyvää tietoa Luomusta. Katso erityisesti kohdasta materiaalit. Kohdasta Info löytyvät viittauskäytännöt ja käyttöoikeudet. Ylläpitäjä Helsingin Yliopisto Ruralia-instituutti
9.1.2012
Maaseutuvirasto
Viljelijätuet, oppaat ja ohjeet, koulutusmateriaalia.
19.10.2006
Maatalouden tuet
Kuvaus maatalouden tukijärjestelmästä ja tukien merkityksestä.
7.3.2008
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, maataloustieteiden laitos,metsätieteiden laitos ja taloustietaan laitos.
29.4.2010
Maatilan riskienhallinta
Maatila-RH-työvälineet: riskikartta, tarkistuslistat työturvallisuus, tuotanto, omaisuus ja ympäristö.
6.2.2008
MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n sivut. Tietoa maataloudesta, metsätaloudesta ja maaseudusta.
19.10.2006
MTT
MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalat ovat Biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Kotieläintuotannon tutkimus, Kasvintuotannon tutkimus, Taloustutkimus, Teknologiatutkimus ja Ympäristötutkimus.
30.4.2010
Sanasto
e-Dictionary suomi-ruotsi-engalnti-puola.
Tuotettu eFarmer-hankkeessa.
30.4.2010
Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisut
Maataloustieteen päivien julkaisut v 2010, 2008, 2006 ja 2004.
3.5.2010
Taloustohtori
Erityyppisten maatalous- ja puutarhayritysten taloutta ja tuotantoprosessia kuvaavia keskiarvotuloksia perustuen kannanttavuuskirjanpitotilojen tuloksiin. Palvelussa on perustulosteet-osio ja käyttäjän omiin valintoihin perustuva osio.
9.2.2007
Verohallinnon sivusto
Vero-ohjeet, julkaisut ja lomakkeet, sähköiset asiointipalvelut.
Ohjeita muun muassa siitä, mitä tietoja verotusta varten ilmoitetaan, miten erilaisia tuloja, varoja jne. käsitellään verotuksessa ja mitkä asiat vaikuttavat veron määrään.
18.2.2007
Ympäristöhallinnon verkkopalvelu
Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), 13 alueellista ympäristökeskusta ja kolme ympäristölupavirastoa. Se koostuu laajasta valtion ympäristöhallinnon yhteisestä sivustosta sekä suppeammista organisaatiosivustoista, joilla esitellään palvelua ylläpitävät hallinnon virastot ja niiden toiminta. Lisäksi palvelu sisältää erillisiä teemasivustoja. Hallinnon yhteisen palvelun päävalikon aihealueet vastaavat ympäristöhallinnon toimialaa ja tehtäviä.
29.5.2007
 
Takaisin