Virtuaalikylän Tietolaari
Index Maaseutupolitiikka
 
 
Kansallinen ruokastrategia; taustaselvitys
Tietoa suomalaisesta elintarvikeketjusta, alan trendit ja haasteet kotimaassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
Julkaistu 06/09. Julkaisija MMM
20.8.2009
Maamerkit ohjelma 2010 - 2014
Sitran viisivuotinen ohjelma. Teemat maaseutu hyvinvoinnin lähteenä, ekotehokkaat hajautetut ratkaisut, luonnonvarat uusina liiketoimintamahdollisuuksina.
Maamerkit barometri selvittää suomalaisten maasetukäsityksiä.
Maamerkit.fi ohjelman viestintään ja vuorovaikutukseen.
4.2.2010
Maaseutuvirasto
Viljelijätuet, oppaat ja ohjeet, koulutusmateriaalia.
19.10.2006
Maatalouden tuet
Kuvaus maatalouden tukijärjestelmästä ja tukien merkityksestä.
7.3.2008
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, maataloustieteiden laitos,metsätieteiden laitos ja taloustietaan laitos.
29.4.2010
Sanasto
e-Dictionary suomi-ruotsi-engalnti-puola.
Tuotettu eFarmer-hankkeessa.
30.4.2010
Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisut
Maataloustieteen päivien julkaisut v 2010, 2008, 2006 ja 2004.
3.5.2010
Ympäristöhallinnon verkkopalvelu
Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), 13 alueellista ympäristökeskusta ja kolme ympäristölupavirastoa. Se koostuu laajasta valtion ympäristöhallinnon yhteisestä sivustosta sekä suppeammista organisaatiosivustoista, joilla esitellään palvelua ylläpitävät hallinnon virastot ja niiden toiminta. Lisäksi palvelu sisältää erillisiä teemasivustoja. Hallinnon yhteisen palvelun päävalikon aihealueet vastaavat ympäristöhallinnon toimialaa ja tehtäviä.
29.5.2007
 
Takaisin