Virtuaalikylän Tietolaari
Index Kasvintuotanto
 
 
Artturi
Artturi-verkkopalvelu on kanava nurmirehun tuotantoon, korjuuseen, säilöntään, analysointiin ja ruokintaan liittyviin palveluihin ja tietoon.Palvelu koostuu kolmesta osasta: korjuuaikatiedotus,rehuanalyysi ja Artturi-kirjasto
19.10.2006
Evira, elintarviketurvallisuusvirasto
Evira tutkii ja valvoo elintarvikkeiden sekä maa- ja metsätalouden tuotantopanosten laatua ja turvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasviterveyttä. Osiot: kasvintuotanto ja rehut, eläimet ja terveys, elintarvikkeet, eläintauti- ja elintarviketutkimus
19.10.2006
Kansallinen ruokastrategia; taustaselvitys
Tietoa suomalaisesta elintarvikeketjusta, alan trendit ja haasteet kotimaassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
Julkaistu 06/09. Julkaisija MMM
20.8.2009
Katelaskureita
Luomutuotannon ja luomutuotantoon siirtymisen kannattavuuden arviointiin katelakuri kasvinviljelytiloille ja katelaskuri maidontuotantoon. Laskelmat ProAgria ja julkaisu Agronet-portaali.
19.7.2010
Kuminan viljelyopas
Kuminan viljelyopas vuodelta 2009.
Laatinut Trans Farm oy, joka toimii kuminan sopimusviljelyttäjänä ja jatkojalostajana.
23.7.2010
Kyntöaurat
Havainnollinen esitys kyntämisestä, auroista ja niiden säätämisestä. Sisältää runsaasti kuvia. Opinnäytetyö Anni Lyyra Savonia ammattikorkeakoulu 2009. Kts. myös Kyntöaurat raportti.
8.12.2009
Kyntöaurat raportti
Lisätietoa kyntämisestä. Opinnäytetyön raportti. Anni Lyyra Savonia ammattikorkeakoulu 2009. Katso myös aineisto kyntöaurat.
14.12.2009
Luomublogi
Luomun kasvusta blogi, jota pitää Reijo Käki ProAgriasta. Blogi seuraa Hyvän sadon kokeen edistymistä ja muita ajankohtaisia viljelyyn liittyviä asioita.
6.10.2010
LuomuTIETOverkko
Paljon hyvää tietoa Luomusta. Katso erityisesti kohdasta materiaalit. Kohdasta Info löytyvät viittauskäytännöt ja käyttöoikeudet. Ylläpitäjä Helsingin Yliopisto Ruralia-instituutti
9.1.2012
Maatalouden ergonomiaratkaisut
Maatalouteen ja poronhoitoon on olemassa useita työtä keventäviä ja työturvallisuutta parantavia ratkaisuja. Sivustolla esiteltävät hyvät ratkaisut kuvataan ja perustellaan ergonomian kannalta. Ratkaisusivuilta löytyy myös niihin liittyvää kirjallisuutta ja linkit ratkaisua myyvien yritysten sivuille. Maatalouden, työterveyshuollon ja ergonomian asiantuntijapaneeli on hyväksynyt kaikki ratkaisut.
22.10.2013
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos, maataloustieteiden laitos,metsätieteiden laitos ja taloustietaan laitos.
29.4.2010
Maatilan riskienhallinta
Maatila-RH-työvälineet: riskikartta, tarkistuslistat työturvallisuus, tuotanto, omaisuus ja ympäristö.
6.2.2008
MTT
MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) on maamme johtava maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos. Tutkimusalat ovat Biotekniikka- ja elintarviketutkimus, Kotieläintuotannon tutkimus, Kasvintuotannon tutkimus, Taloustutkimus, Teknologiatutkimus ja Ympäristötutkimus.
30.4.2010
Peltomaan laatutesti
Tämän avulla voit selvittää miten maa voi. Itsearviointi, kuoppahavainnot ja täydentävät mittaukset. Toteutettu eFarmer-hankkeessa.
29.4.2010
Peltoviljelyn kehittäminen
Seuraa kasvustojen kehitystä reaaliaikaisesti Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen alueella. Tietoa tutkimustuloksista ja säätilasta. Palvelun tuottavat MTT, Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos ja ProAgria Farma.
22.10.2013
Ruokohelpi
Tietoa ruokohelven viljelystä energian tuotantoa varten.
22.10.2013
Sanasto
e-Dictionary suomi-ruotsi-engalnti-puola.
Tuotettu eFarmer-hankkeessa.
30.4.2010
Suojaintietoiskut
Melan tuottamat tietoiskut kertovat hengityksen, jalkojen, kuulon, käsien, pään, silmien suojauksesta ja työvaatteista. Tietoiskut ovat 5–8 minuuttia pitkiä.Niissä esitetään kuvin, animaatioin, tekstein ja puhuen maatalouden vaaranpaikoista ja tapaturmista sekä niiden välttämisestä ja erityisesti vaaroilta suojautumisesta.
13.10.2008
Suomen maataloustieteellisen seuran julkaisut
Maataloustieteen päivien julkaisut v 2010, 2008, 2006 ja 2004.
3.5.2010
Suomen nurmiyhdistys ry
Suomen nurmiyhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen nurmitutkimusta ja sen sovellutuksia sekä olla nurmi- ja kotieläintutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Julkaisut, tutkimus, asiantuntijat, nurmilajikkeet ja tilastotietoa.
19.10.2006
Täydentävät ehdot; viljely
Hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimukset sekä lakisääteisiset vaatimukset. Julkaistu 2010. Mavi
30.4.2010
Ympäristöhallinnon verkkopalvelu
Valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), 13 alueellista ympäristökeskusta ja kolme ympäristölupavirastoa. Se koostuu laajasta valtion ympäristöhallinnon yhteisestä sivustosta sekä suppeammista organisaatiosivustoista, joilla esitellään palvelua ylläpitävät hallinnon virastot ja niiden toiminta. Lisäksi palvelu sisältää erillisiä teemasivustoja. Hallinnon yhteisen palvelun päävalikon aihealueet vastaavat ympäristöhallinnon toimialaa ja tehtäviä.
29.5.2007
 
Takaisin